Passend onderwijs

Onderwijs en cultuur

Passend onderwijs

Foto Shutterstock / wavebreakmedia

Alle kinderen verdienen goed onderwijs.

Passend onderwijs voor iedereen

De PvdA wil passend onderwijs voor zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft. Alle kinderen moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dit kan via passend onderwijs, dat leerlingen de benodigde ondersteuning biedt. Als het nodig is in het speciaal onderwijs en als het mogelijk is met extra ondersteuning voor kind én docent in het regulier onderwijs. Passend onderwijs zorgt voor onderwijs op maat, maar verplicht scholen ook om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te bieden. Zo kan ook een kind met beperkingen onderwijs volgen tussen leeftijdsgenootjes en vrolijk opgroeien. Door de deskundigheid van docenten en de betrokkenheid van ouders, zorgen we dat ieder kind écht kan meedoen. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs en de samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Passend onderwijs