Passend onderwijs

Onderwijs en cultuur

Passend onderwijs

Foto Shutterstock / wavebreakmedia

Alle kinderen verdienen goed onderwijs.

Passend onderwijs voor iedereen

De PvdA wil passend onderwijs voor zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft. Alle kinderen moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dit kan via passend onderwijs, dat leerlingen de benodigde ondersteuning biedt. Als het nodig is in het speciaal onderwijs en als het mogelijk is met extra ondersteuning voor kind én docent in het regulier onderwijs. Passend onderwijs zorgt voor onderwijs op maat, maar verplicht scholen ook om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te bieden. Zo kan ook een kind met beperkingen onderwijs volgen tussen leeftijdsgenootjes en vrolijk opgroeien. Door de deskundigheid van docenten en de betrokkenheid van ouders, zorgen we dat ieder kind écht kan meedoen. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs en de samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt.

Delen:

Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs

Iedereen verdient gelijke kansen om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die gelijke start begint met goed onderwijs.

Lees meer

Updates binnen het standpunt: Passend onderwijs