Mediabeleid

Onderwijs en cultuur

Mediabeleid

Shutterstock / Yulia Grigoryeva

De publieke omroep heeft een belangrijke taak

Media maken een groot deel uit van ons leven: bijna 3 uur per dag besteden we aan het bekijken, -lezen, en -luisteren van media. Televisie heeft hier het grootste aandeel in, gevolgd door een groeiend aandeel internet, kranten en radio. In deze 3 uur per dag nemen we veel informatie tot ons en vormen we onze meningen. Media hebben zo een enorme invloed op wat we weten en wat we vinden.

Daarom vindt de PvdA het zo belangrijk dat makers in vrijheid hun werk kunnen doen en dat de publieke omroep gevarieerde en informatieve programma’s aanbiedt, om mensen te informeren, te vermaken en onze onderlinge culturele verbondenheid te versterken.

De PvdA hecht aan de landelijke publieke omroep, die meerdere kerntaken heeft: het brengen van nieuws, educatie, informatie, cultuur, sport, drama & film en grote evenementen. De publieke omroep mag amusement blijven brengen, met als doel het trekken van een groot en divers publiek. De landelijke publieke omroep moet ook online volop bereikbaar zijn voor alle groepen in de samenleving. Dat is vooral van belang om jongeren te bereiken. Wij willen dat binnen de publieke omroep omroepen op basis van maatschappelijke en levensbeschouwelijk georiënteerde verenigingen toegang houden. Daarnaast kunnen ook maatschappelijke organisaties van buiten het bestel programma’s ontwikkelen. De inhoudelijke bijdrage van beide typen instellingen aan de verscheidenheid en onderscheidenheid van het aanbod van de publieke omroep bepaalt echter de omvang van de rol in het bestel. Wij willen, al dan niet via de NPO, een fonds voor nieuw talent en onconventionele programma’s. Wij willen dat de publieke omroep een grotere rol speelt op het gebied van educatie, zowel binnen als buiten het onderwijs. Wij geven prioriteit aan cultuureducatie en de publieke omroep is, naast het onderwijs, bij uitstek in staat om cultuur toegankelijk te maken voor een groot publiek, en ook de achtergronden en de context van cultuur te verduidelijken.

Investeren in publieke omroepen

Gebrekkige financiering en omstandigheden hebben regionale en lokale publieke omroepen de laatste jaren te veel parten gespeeld. Dat tast niet alleen het functioneren van de lokale democratie aan maar het beperkt ook het streven naar meer regionale en lokale binding. Wij willen extra investeren in de regionale en lokale publieke omroep. We verruimen ook de samenwerking tussen regionale en lokale (commerciële) media en de publieke media.

De publieke omroep, waaronder ook de regionale en lokale omroepen, heeft een belangrijke taak om verbinding tot stand te brengen tussen alle groepen in de samenleving en verdient daarom meer financiële steun. Wij willen hierin per jaar 100 miljoen euro extra.

We stimuleren de mediawijsheid en kritische reflectie over (digitale) informatie, binnen en buiten het onderwijs. Wij willen dat mediawijsheid onderdeel wordt van ons onderwijs. Wij willen dat makers in de audiovisuele wereld (waaronder film, muziek etc.) betere rechten krijgen ten opzichte van fabrikanten en exploitanten. Hiertoe passen we de auteurswet aan. We pleiten (internationaal) voor het opheffen van de uitzonderingsclausule waarop mediaconcerns zich nu nog kunnen beroepen bij het niet uitbetalen van inkomsten uit exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk. Wij willen de makers binnen de publieke omroep beschermen wanneer zij worden gedwongen hun werken onder te brengen bij bepaalde uitgevers, of onredelijke afspraken opgedrongen krijgen bij het aangaan van opdrachten. Tot slot willen we journalisten in hun vrije nieuwsgaring beschermen, nationaal en internationaal.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Mediabeleid