Leraren

Onderwijs en cultuur

Leraren

Foto Shutterstock / l i g h t p o e t

De PvdA wil stevig investeren in onze leraren, zodat we talent voor de klas aantrekken en behouden en zo het beste onderwijs mogelijk maken.

Hogere waardering en lonen voor leraren

Leraren helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen en dragen zo bij aan onze toekomst. Zij verdienen daarvoor waardering en vertrouwen, en dat betekent ook een betere beloning – daar is de komende kabinetsperiode ruimte voor. Daar staat wel iets tegenover. Leraren moeten bevoegd én bekwaam zijn en zich blijven ontwikkelen via bij- en nascholing.

De lestaak van fulltime leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs willen wij stapsgewijs terugbrengen naar maximaal 20 uur. Dat geeft docenten en leerkrachten de tijd te investeren in de kwaliteit van hun lessen en in begeleiding van de kinderen.

Wij willen dat onderwijzend personeel goed wordt beloond. Alle leraren en docenten moeten goed zijn en daar netjes voor worden betaald. Er moet ruimte komen in de cao’s om meer docenten doorgroeimogelijkheden te geven naar een hogere schaal. Wij willen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs beter trainen in het kunnen omgaan met de verschillen in de klas, zodat ze beter in staat zijn passend onderwijs te verzorgen.

Het vak van docent aantrekkelijker maken

In het verlengde van de extra ruimte voor hun professionaliteit wordt van onderwijsgevenden gevraagd zich blijvend te scholen om zo hun expertise op peil te houden en aan de voorwaarden voor opname in het lerarenregister te blijven voldoen. We willen het vak van leraar/docent aantrekkelijker maken voor universitair geschoolden door universitaire promotie (PhD) mogelijk te maken en het vak te combineren met een andere baan. Om meer studenten op te leiden tot leraar, wordt de lerarenopleiding als tweede studie door de overheid betaald.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Leraren