Vluchtelingen

Internationaal en defensie

Vluchtelingen

Shutterstock / thomas koch

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen.

De PvdA staat pal voor het VN-Vluchtelingenverdrag.

Het is onze plicht om vanuit Europa de belangrijkste opvanglanden, zoals Jordanië en Libanon, te helpen. Europa blijft gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging. Economische migranten hebben geen recht op asiel.

Het vluchtelingenvraagstuk verdient een gezamenlijke Europese oplossing. Onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We zijn voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen die Europa bereiken. In 2015 kwamen 60.000 vluchtelingen naar Nederland. Wij hebben bewondering voor de vele Nederlanders die zich hebben ingezet om hen een goed welkom te bieden. Maar het grote aantal veroorzaakte ook spanningen en zorgen. Bijvoorbeeld over de manier waarop buurtbewoners werden geconfronteerd met de komst van een asielzoekerscentrum in hun wijk, zonder inspraak en voorbereiding. Daarom zeggen wij dat de grootte van een asielzoekerscentrum beter moet passen bij de omvang van dorp of stad. Geen minimumaantal mensen per opvanglocatie, maar maatwerk.

Alle mensen moeten kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving en dat gaat niet vanzelf. Vluchtelingen moeten volgens ons zo snel mogelijk de taal leren. Wij willen dat nieuwkomers onze waarden van tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en mensenrechten respecteren en onderschrijven.

Integratie is maatwerk; een vluchteling uit Eritrea loopt tegen andere dingen aan dan iemand uit Syrië. Om integratie te bevorderen willen wij rechtvaardigde maar ook snelle procedures. Daarmee voorkomen we tijdverlies maar vooral onzekerheid. Een rechtvaardige asielprocedure betekent oog hebben voor kwetsbare mensen en kinderen. Voor mensen die geen asiel krijgen, geldt dat zij terug moeten naar het land van herkomst. Te vaak lukt het niet terug te keren en soms blijven mensen ook tegen beter weten in ons land. Kinderen worden dan een pion in de jarenlange strijd van de ouders voor verblijf. Een kind kun je niet verantwoordelijk houden voor het gedrag van ouders, en ook niet voor eventuele fouten van de overheid. Die kinderen verdienen onze steun. De positie en rechten van kinderen gaan we daarom beter borgen in de vreemdelingenwet, zodat de individuele rechten van het kind serieus worden genomen en hun belang apart door de rechter kan worden afgewogen.

Delen:
CTA Internationaal Defensie

Blijf op de hoogte over Internationaal en Defensie

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

word lid

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid

Updates binnen het standpunt: Vluchtelingen