Militaire missies

Internationaal en defensie

Militaire missies

Foto Pixabay / Skeeze

Bij militaire inzet hechten we erg aan een adequaat volkenrechtelijk mandaat.

Militaire missies

De PvdA is voor internationaal ingrijpen in crisissituaties, onder voorwaarden van het juiste oogmerk, proportionaliteit, naleving van het internationaal humanitair (oorlogs-)recht en een redelijke kans op succes. Bij militaire inzet hechten we erg aan een adequaat volkenrechtelijk mandaat. Militaire missies zijn daar waar mogelijk onderdeel van een geïntegreerde inzet van het beschikbare instrumentarium – diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, defensie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, justitie en handel – met het oog op de beste kansen op blijvende resultaten.

Delen:

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.

Lees onze plannen

Updates binnen het standpunt: Militaire missies