Internationale samenwerking

Internationaal en defensie

Internationale samenwerking

Foto Pixabay / geralt

De PvdA is voorstander van internationale samenwerking die zich richt op duurzaamheid, mensenrechten en goed bestuur.

Samenwerken is noodzakelijk

Ons leven is op talloze manieren verweven met de rest van de wereld. Onze keuken-, kleding- en speelgoedkasten zitten vol producten van over de hele wereld, we reizen de aardbol over op vakantie of via internet, en halen onze muziek, films, nieuws en boeken van heinde en ver. Ook de economie is intensief met de wereld verknoopt.

Internationale samenwerking heeft ons onschatbare voordelen gebracht, zoals een historisch lange periode van vrede, vrijheid, veiligheid en voorspoed in Europa. ‘Nooit meer oorlog’ was de oprichtingsreden van de Europese Unie, en hierin is de EU overtuigend geslaagd. Dat het echt mogelijk is de wereld te veranderen, laten de cijfers sinds 2000 zien: extreme armoede in de wereld is meer dan gehalveerd, het percentage kinderen met basisonderwijs gegroeid tot meer dan 90 procent en de kindersterfte is meer dan gehalveerd. Deze vooruitgang geeft ons energie om ook in de toekomst alles op alles te zetten om het verschil te maken. De VN-werelddoelen zijn voor ons daarbij leidraad.

Maar internationale verwevenheid brengt ook onzekerheden met zich mee. Vraagstukken rond oorlog en vrede, klimaat en energie, welvaart en armoede, hebben een onontkoombare internationale dimensie, en komen tegelijkertijd dichtbij. Met meer dan 60 miljoen ontheemden in de wereld zijn er meer vluchtelingen dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog, en een deel van hen klopt aan bij Europa. Ook zien we dat de ongelijkheid tussen en binnen landen toeneemt en dat respect voor mensenrechten steeds minder vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid van onze planeet onder druk door klimaatverandering.

Vrede brengen en vrijheid beschermen is de belangrijkste opdracht in deze tijd waarin instabiliteit en onveiligheid zo’n grote invloed hebben op zoveel mensenlevens. Niet alleen ver weg, maar ook in Nederland ondervinden we daar de gevolgen van door terreurdreiging, spanningen in onze samenleving en de komst van vluchtelingen. We zetten in op extra investeringen in internationale vrede en veiligheid waarbij ontwikkeling, diplomatie en defensie in samenhang met elkaar worden ingezet.

Internationale samenwerking begint bij de EU

Samen optrekken begint dichtbij huis, in de Europese Unie. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De onvrede over de EU is groot, met name onder mensen die het al moeilijk hebben. Ook staat de geloofwaardigheid van de Europese Unie op het spel doordat de eigen waarden op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat intern onder druk staan. De EU moet weer een bondgenoot worden van mensen door zich te richten op echt belangrijke kwesties, zoals het bevorderen van zekerheid door goed werk en het in goede banen leiden van de vluchtelingenstroom. Ook maken we werk van het op orde brengen van ons eigen huis door het beschermen van de rechtsstaat en mensenrechten in de EU.

Vrede, veiligheid en vrijheden bevorderen kan niet zonder ontwikkeling en gelijke kansen.

Wij beseffen dat wij in Nederland uitzonderlijk bevoorrecht zijn. Telkens opnieuw blijkt uit onderzoek dat Nederland een van de aantrekkelijkste landen ter wereld is om te leven, dankzij onze vrijheid, democratie en welvaart. Dit privilege brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wie welvarend is, heeft de kans om het leven van anderen te verbeteren. Niet alleen door ontwikkelingssamenwerking, maar bijvoorbeeld ook door eerlijke handel en het bestrijden van belastingontwijking.  Dat vraagt om een samenhangende aanpak van de gehele nieuwe ministersploeg. Deze internationale samenwerking en solidariteit dient ook het eigen Nederlands belang, want het bestrijden van armoede en instabiliteit op andere plekken in de wereld komt ook onze veiligheid en welvaart ten goede.

Het zou niet mogen uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit dit ideaal blijven we ons met kracht inzetten voor een rechtvaardige wereld.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Internationale samenwerking