Europa

Internationaal en defensie

Europa

Foto Pixabay / WerbeFabrik

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen.

De EU zij aan zij met de burgers

Meer banen in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

De EU is er echter nog te veel voor de markt, te weinig voor de mensen. Dat moet anders. Het is geen tijd voor grote federalistische stappen of het terugtrekken achter de dijken, maar voor daadkrachtig optreden. De Europese Unie moet weer zij aan zij staan met de burgers van de EU, en mensen hoop op een betere toekomst bieden. Dit kan door zich te richten op cruciale zaken zoals het bevorderen van werkgelegenheid en goed werk, het beheersbaar maken van het vluchtelingenvraagstuk en de migratie, en het aanpakken van belastingontwijking.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Europa