Defensie

Internationaal en defensie

Defensie

Foto Flickr / Phoenix OOCL

De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op voor versterking van de internationale rechtsorde en de mensenrechten.

Zorgvuldig omgaan met defensie

Politieke of economische druk, of soms zelfs militair ingrijpen kunnen nodig zijn om een politieke oplossing tot stand te brengen, mits dit is ingebed in een vredesstrategie. Nederland doet alleen mee aan militaire missies als daar een solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat, bij voorkeur op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

Niet alleen ver weg, ook dichtbij huis in Nederland en aan de NAVO-buitengrens nemen de dreigingen toe. Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Deze taken kunnen alleen worden volbracht met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor onze militairen.  Wij willen het defensiebudget verhogen zodat de basisgereedheid op orde wordt gebracht en zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare landen blijvend gesteund worden.

Investeren in defensiepersoneel

Wij staan zij aan zij met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren, zowel militairen als burgers. We willen goede arbeidsvoorwaarden en investeren in defensiepersoneel. Onze veteranen verdienen erkenning en waardering voor hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens missies. Veteranen, hun familie en omgeving moeten kunnen rekenen op blijvende zorg en ondersteuning. We erkennen het belang van onze reservisten, zij moeten kunnen rekenen op voldoende faciliteiten en ondersteuning voor hun belangrijke taak.

Voor de verdediging van de veiligheid van Nederland en zijn NAVO-bondgenoten en voor stabilisatie-operaties elders in de wereld zijn grotendeels soortgelijke militaire capaciteiten nodig: snel inzetbare eenheden die mobiel zijn met effectieve slagkracht. Wij geven investeringen hierin prioriteit. De internationale defensiesamenwerking moet worden versterkt. Samen met andere landen of in EU-, NAVO- of VN-verband kunnen we meer dan alleen en kunnen we taken delen.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Defensie