Europese bankenunie

Internationaal en defensie

Europese bankenunie

Foto N=5 / PvdA

De PvdA is voorstander van een Europese bankenunie.

Bankenunie noodzakelijke voor een gezonde financiële sector

Door een Europese bankenunie kunnen we voorkomen dat zieke banken landen meesleuren in hun ondergang en zorgen dat de rekening van zieke banken komt te liggen waar die hoort: bij aandeelhouders en investeerders en niet bij de belastingbetaler. Dat leidt tot meer welvaart voor ons allen. De crisis toonde aan dat een bankenunie noodzakelijk is voor het gezond maken van de financiële sector en het verzekeren van financiële stabiliteit. Alleen samen staan we sterk genoeg om effectief toezicht te houden op een sector die grensoverschrijdend opereert.

In ons verkiezingsprogramma vervolmaken wij de bankenunie door de invoering van een door banken zelf gefinancierd Europees depositogarantiestelsel (DGS). Hierdoor komen overheden onder druk van spaarders niet in de verleiding falende banken alsnog te redden. Met de invoering van een Europees DGS zorgen we ervoor dat de Europese bankenunie naast Europees toezicht en een Europees steunfonds stevig op drie pijlers rust. Daarvoor is het wel nodig dat de bankbalansen eerst verder op orde worden gebracht. Ook de verstrengeling tussen banken en overheden moet verder worden doorbroken. Banken scheiden hun risicovolle zakenbankactiviteiten af van de nutsactiviteiten. Deze Europese wetgeving moet snel worden ingevoerd.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee

We kunnen #nietzonderjou

Meld je aan en doe mee met de campagne!

Ik doe mee!

Updates binnen het standpunt: Europese bankenunie