Ondernemen

Economie en financiën

Ondernemen

Foto Pixabay / Life-of-Pix

Ondernemerschap is de bron van werkgelegenheid, innovatie en groei.

Stimuleren van duurzaam ondernemen in het MKB

We geven ondernemers, de motor van onze economie, de ruimte om te ondernemen en welvaart en banen te creëren. Met fiscale impulsen worden nieuwe bedrijfsinvesteringen en ondernemerschap aangemoedigd. Duurzaam ondernemen willen we stimuleren. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT, in de media of als boekhouder of administrateur. Deze ondernemers worden gekoesterd door de PvdA. Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen.

Wij willen dat het MKB gemakkelijker krediet krijgt van banken. Daarom willen een Nederlandse Investeringsbank oprichten met als belangrijke taak het midden- en kleinbedrijf van kredieten te voorzien. Ook financiering van doorgroei wordt makkelijker gemaakt. Alternatieve financieringsvormen worden gestimuleerd. Kredietunies, crowdfunding en Qredits ondersteunen we, zowel financieel als in de wetgeving en het toezicht.

Delen: