Economie

Economie en financiën

Economie

Foto N=5 / PvdA

De PvdA wil een radicaal duurzame, sterke en sociale economie om zo ook de welvaart voor toekomstige generaties in stand te houden.

Duurzame welvaart

Centraal in een sterke economie staan volledige werkgelegenheid en een verzorgingsstaat voor iedereen. Onze welvaart is niet vanzelfsprekend. De economische basis van onze samenleving kent wereldwijd ongekend snelle en ingrijpende veranderingen. Onze economie moet daarom radicaal duurzaam worden, zodat ook de generaties na ons welvarend kunnen zijn, er genoeg banen te vinden zijn en onze verzorgingsstaat er voor iedereen is.

De Nederlandse economie kan haar sterke positie in de wereld behouden door zich op kwaliteit te onderscheiden. Nederland kan internationaal de standaard stellen op terreinen als arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn. Wij willen daarom kwalitatieve innovatie stimuleren en stellen als doel dat Nederland over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft. Dat geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Groene energie

Een van de grote opgaven van de 21ste eeuw is de energietransitie, de overgang naar een nieuw en houdbaar energiesysteem. Deze radicale omschakeling is noodzakelijk om de klimaatverandering te beperken, om een stabiele energiebasis voor de lange termijn te verkrijgen, en uit geopolitieke overwegingen. Maar ook om economisch vitaal te blijven. Wij willen tempo maken, omdat het welslagen van de energietransitie een enorme kwaliteitssprong zal betekenen voor de Nederlandse economie en samenleving, en tienduizenden extra banen zal opleveren. Een land dat zijn toekomstige energiesysteem tijdig op orde heeft, profiteert van de voorhoedepositie. Dat geldt ook voor de overstap naar een circulaire economie die de verspilling van grondstoffen en water minimaliseert. Wie treuzelt, benadeelt zichzelf. Daarom moet de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs snel op gang komen. Juist in de komende vijf jaar moeten de belangrijkste besluiten worden genomen om het doel van een klimaat-neutrale economie uiterlijk in 2050 te kunnen realiseren.

De circulaire economie en de overgang naar volledig gebruik van hernieuwbare energie vormen de industriële revolutie van de 21ste eeuw. Om de economie voortvarend door de noodzakelijke veranderingen te loodsen, willen wij een masterplan duurzame economie: een moderne industriepolitiek voor de overgang van een op fossiele grondstoffen draaiende economie naar een duurzame economie. Dit biedt kansen voor de innovatieve kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. We moeten de Nederlandse werknemer en student opleiden voor de banen in de (maak)industrie van de toekomst. Dit vereist een overheid die consistent is en duidelijke keuzen maakt en uitvoert voor de lange termijn. De transitie beslaat een periode van minimaal tien jaar, en dat moet doorwerken in de systematiek van overheidssubsidies aan het bedrijfsleven.

De deeleconomie

Wij juichen veel vormen van de deeleconomie toe omdat ze het leven verrijken, zoals het huren van een gewoon huis tijdens een stedentrip, het lenen van een auto van iemand in de buurt, of het onderling delen van boeken of gereedschap. Het is aantrekkelijk dat mensen iets kunnen bijverdienen. Maar wij zien ook de keerzijde, zoals de grote machtspositie van een aantal bedrijven die veelal weinig belasting afdragen, op winstbejag zijn gericht, slechte arbeidsvoorwaarden hanteren en overlast creëren. Dat moet veranderen.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Economie