Begroting

Economie en financiën

Begroting

Foto Shutterstock / imagineerinx

De PvdA wil de overheidsfinanciën gezond maken en houden, om ook in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden.

Structureel evenwicht op de begroting

In ons verkiezingsprogramma voor 15 maart 2017 doen we veel voorstellen voor een verbonden samenleving, waarin we investeren in een duurzame economie, onderwijs, zorg, sociale zekerheid en veiligheid. De voorstellen passen in de PvdA-traditie van verstandig begrotingsbeleid. Want we weten dat als de begroting uit de hand loopt, uiteindelijk gewone gezinnen en kwetsbare mensen de rekening betalen.

Aan het eind van de volgende kabinetsperiode wil de PvdA structureel evenwicht op de begroting, zodat we onze kinderen niet opzadelen met de rekening en ouderen ook in een vergrijzende samenleving de zorg kunnen bieden die ze verdienen. Het tekort mag oplopen bij economische tegenslag of onvoorziene omstandigheden. Het belastingstelsel wordt eerlijker en groener.

Met ons begrotingsbeleid willen we een duurzame, sociale en welvarende samenleving bereiken. De PvdA zal haar verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving en aanbieden aan het Sociaal Cultureel Planbureau om een analyse te maken van de sociale gevolgen van het programma.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Begroting