Banken

Economie en financiën

Banken

Foto Pixabay / Peggy_Marco

De PvdA maakt zich sterk voor stabiele banken met bankiers die niet hun beloning maar de klant centraal stellen.

Streng toezicht op de bankensector

Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. Daarom willen we de buffers geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. Ze mogen niet voor eigen gewin met geld van spaarders op de beurs speculeren.

We hebben voor de Europese bankenunie gestemd. Daardoor kunnen we nu streng toezicht houden op een sector die grensoverschrijdend opereert en zorgen we ervoor dat de rekening van zieke banken komt te liggen waar die hoort: bij aandeelhouders en investeerders, en niet bij de belastingbetaler. Wij willen de bankenunie nu vervolmaken door de invoering van een door banken zelf gefinancierd Europees depositogarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van spaarders niet in de verleiding komen falende banken alsnog te redden.

Met de invoering van dit stelsel zorgen we ervoor dat de Europese bankenunie naast Europees toezicht en een Europees steunfonds stevig op drie pijlers rust. Daarvoor is het wel nodig dat de bankbalansen eerst verder op orde worden gebracht. Ook de verstrengeling tussen banken en overheden moet verder worden doorbroken. Staatsobligaties moeten daarom een eerlijkere weging krijgen in de Europese en internationale financiële regelgeving. Het aandeel staatsobligaties op een bankbalans wordt gemaximeerd.

Risicovolle investeringen scheiden van nutsactiviteiten

Wij willen dat banken hun risicovolle zakenbankactiviteiten afscheiden van de nutsactiviteiten. De Europese wetgeving hiervoor moet snel worden ingevoerd. Wij vinden ook dat de diversiteit in de Nederlandse bankensector moet worden vergroot. Daarom blijft SNS een nutsbank; SNS mag niet naar de beurs. Wel kan worden gekeken naar deelname van lange termijninvesteerders zoals pensioenfondsen.

Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Banken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens is geregeld, willen wij aanpassen, waarbij de bescherming van privacy voorop staat.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Banken