Armoede

Economie en financiën

Armoede

Foto N=5 / PvdA

Niemand mag buitenspel staan

Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel.

Één van de belangrijkste manieren om daar wat aan te doen is iedereen gelijke kansen bieden. Dat doen we door mensen met minder inkomen een solide vangnet te bieden, want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen.

En zeker nu het economisch beter gaat, moeten we allemaal kunnen profiteren van onze welvaart. En daar maken we werk van: we hebben 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor kinderen die opgroeien in armoede. Hierdoor wordt het voor de 400.000 kinderen die in armoede opgroeien ook mogelijk om gewoon mee te kunnen met schoolreisjes, een winterjas aan te schaffen en muziekles te volgen. Iets wat voor veel andere kinderen een vanzelfsprekendheid is, moet dat ook voor hen worden. Want ieder kind dat opgroeit in armoede is er één te veel.

Bestrijden van armoede

In ons verkiezingsprogramma besteden we veel aandacht aan de bestrijding van armoede. We willen dat iedere gemeente armoedebeleid voert, ze krijgen meer geld voor armoedebestrijding. Er moet specifieke aandacht zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. De 100 miljoen die we jaarlijks extra hebben uitgetrokken moet ook echt bij elk kind komen die het nodig heeft. Daarvoor gaan we de samenwerking aan met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven. Zodat straks echt elk kind mee kan doen. We accepteren ook niet dat scholen kinderen buitensluiten via allerlei extra bedragen voor reizen, computers, etc.

Daarnaast hebben we veel aandacht voor armoede onder ouderen. We koppelen uitkeringen en AOW aan de gemiddelde loonstijging. Iedereen moet meeprofiteren van economisch herstel. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt worden ouderen die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen op die aanvulling gekort. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen daarom voor deze specifieke groep een tegemoetkoming introduceren en het daarnaast mogelijk maken om via individueel maatwerk schrijnende gevallen te helpen.

Hulp bij grote schulden

Tot slot vinden we dat mensen moeten worden geholpen als zij met grote schulden kampen. We willen de sociale incasso vanuit de overheid verder uitbouwen door maatwerk mogelijk maken bij incasso door het Rijk. We pleiten voor één incassobureau voor alle Rijksdiensten. Dat geeft overzicht en het lukt dan beter om problematische schulden te helpen oplossen. We handhaven de beslagvrije voet. Wij introduceren een deurwaardersregister. We handhaven de adempauze van 6 maanden om mensen die failliet dreigen te gaan de kans te geven tot een vergelijk te komen. Private incassobureaus die woekertarieven rekenen pakken we aan.

Delen:

Blijf op de hoogte over Economie en Financien

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Armoede