Water

Duurzaamheid en milieu

Water

Foto Wikipedia

De PvdA vindt waterinnovaties van groot belang.

Nederland leeft met water

Veiligheid en schoon water staan daarom voorop voor de PvdA. Waar dit kan willen wij dit combineren met natuur en recreatie. Op die manier kan iedereen optimaal genieten van wat het Nederlandse waterlandschap te bieden heeft. De PvdA vindt waterinnovaties van groot belang. Wij steunen daarom initiatieven op dit gebied, zoals het zuiveren van medicijnresten, metalen en andere schadelijke stoffen uit water. Wij willen naar blijvend gezond water door zo spoedig mogelijk microplastics uit cosmetica en wasmiddelen te verwijderen en door waterfilters tegen vervuiling door medicijnen bij ziekenhuizen verplicht te stellen. Bij de waterzuivering worden grondstoffen als fosfaten uit afvalwater gewonnen en hergebruikt.

Water betekent ook energie. Bedrijven die veel warmte produceren mogen die niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar worden verplicht die aan warmtenetten te leveren. Daarnaast stimuleren we het opwekken van waterenergie, zoals bij de overgang tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk.

Delen:

Een verbonden samenleving

Eerlijke spelregels zijn nodig. Zodat grote bedrijven netjes belasting betalen, net als de bakker op de hoek. Zodat we uitbuiting van werknemers aanpakken. En zodat we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.

Lees ons verkiezingsprogramma

Updates binnen het standpunt: Water