Visserij

Duurzaamheid en milieu

Visserij

Foto Pixabay / schissbuchse

Een kleinere vloot, ander vistuig en een betere handhaving van de visserijregels zijn belangrijk.

De PvdA is voor duurzame visserij.

Overbevissing brengt steeds meer vissoorten op de rand van uitsterven. Strengere en intensievere controle is noodzakelijk. Vangstverboden willen wij uitbreiden, om zo vissoorten waar het erg slecht mee gaat te beschermen. Het beperken van vangstquota alleen is niet voldoende. Een kleinere vloot, ander vistuig en een betere handhaving van de visserijregels zijn belangrijk. Ook voor de kust van Afrika of in de Stille Zuidzee. De PvdA wil verlies aan werkgelegenheid in de visserijsector opvangen door in te zetten op omscholing en alternatieve werkgelegenheid.

Nederland moet zonder dralen strikt de Europese visserijwetgeving invoeren. Vangstrechten worden verdeeld op grond van transparante, sociale en ecologische criteria die duurzame visserij belonen en stimuleren. Zo belonen we de innovatieve vissers. Overbevissing in onze binnenwateren willen we tegengaan.

Delen: