Natuur

Duurzaamheid en milieu

Natuur

Foto PvdA / Niels Hammers

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst.

Meer ruimte voor natuur

De natuur levert grondstoffen, werkt als klimaatbuffer, heeft een culturele functie en zorgt voor een prettige omgeving. De PvdA wil natuur, planten, dieren en landschappen beschermen met duidelijke en ondubbelzinnige regels. Natuur is in Nederland momenteel nog te veel versnipperd. Dit is niet goed, want planten en dieren hebben ruimte nodig om te overleven. Die ruimte kunnen we creëren door gebieden op een slimme manier aan elkaar te verknopen.

Er staan grote projecten op stapel voor de verhouding tussen land en water, zoals in de delta, de kust, de rivieren, het IJsselmeer, het Markermeer en de Afsluitdijk, maar ook in het landelijk gebied zoals Dwingelderveld. Wij willen deze programma’s, waaronder het Deltaprogramma, zo uitvoeren dat waterveiligheid wordt verbonden met natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer. Op die manier bereikt je met een investering meerdere doelen. Initiatieven uit een gemeenschap, zoals Holwerd aan Zee, ondersteunen we vaker door in een vroeg stadium de lokale gemeenschap te betrekken bij de planvorming en uit te dagen mee te denken.

Wij willen verder investeren in de ecologische structuur. In het natuurpact hebben we afgesproken hoe we natuurgebieden met elkaar verbinden en verder uitbreiden. We leggen de komende jaren extra natuurgebieden aan; waaronder het Oostvaarderswold. Natuurontwikkeling wordt automatisch gekoppeld aan infrastructurele projecten.

Boeren krijgen een belangrijke rol in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Natuur