Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid en milieu

Milieu en duurzaamheid

Foto N=5 / PvdA

De PvdA kiest voor een schoon Nederland omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei.

Op weg naar een 100% duurzame energievoorziening

We hebben daarom met GroenLinks een Klimaatwet ingediend. Deze initiatiefwet legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95 procent in 2050 en een 100 procent duurzame energievoorziening. Deze wet gaat echter niet om getallen, maar over werkgelegenheid, innovatie en bovenal over een veilige en schone toekomst in een fijn milieu voor onze kinderen. Het is voor de energievoorziening van onze kinderen en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken. We hopen de wet nog voor de Tweede Kamerverkiezing in het parlement te kunnen bespreken.

Een duurzame maatschappij

De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen, voor een Europees verbod op microplastic, voor duurzame voedselproductie. Daarnaast wil de PvdA investeren in het openbaar vervoer en zijn we voorstander van een systeem waarbij autorijden eerlijker wordt gemaakt: niet langer willen we het bezit belasten, maar het gebruik.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Milieu en duurzaamheid