Luchtvaart

Duurzaamheid en milieu

Luchtvaart

Foto Pixabay / photocello

Het Nederlandse luchtruim is een van de volste van Europa door de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol. Het is daarom van groot belang dat mensen er zeker van zijn dat dit vliegverkeer veilig is en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de belangen van bewoners, zoals het beperken van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof.

Schiphol is een grote en internationale luchthaven. Het is de verbinding met de rest van de wereld, geeft een impuls aan de Nederlandse economie en levert veel banen op. Maar aan de andere kant  willen we ook een duurzamere wereld. Voorwaarde voor groei van de luchtvaart is voor de PvdA alleen als Schiphol uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert en er minder overlast voor bewoners komt. De tarieven van de luchthaven worden wat ons betreft hierop aangepast. Schiphol moet blijven werken aan voldoende draagvlak onder de omwonenden.

Voorwaarde voor groei van de luchtvaart is voor de PvdA alleen als Schiphol uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert en er minder overlast voor bewoners komt.

Lelystad Airport kan pas uitbreiden als het Nederlandse luchtruim op orde is. De gerezen onduidelijkheid over onzekere aanvliegroutes moet worden opgelost. Als omwonende wil je er zeker van zijn dat je veilig en rustig kunt wonen. Lelystad Airport fungeert daarbij als overloopluchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Lelystad Airport wordt met een goede ov-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/Schiphol. De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.

Lelystad Airport fungeert daarbij als overloopluchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen.

Misstanden met personeel in de luchtvaart, zoals bij Ryanair, pakken we aan. En oneerlijke concurrentie voor de KLM bestrijden we door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun KLM dwarszitten. Passagiers die 3 uur of langer vertraagd zijn, moeten bij vluchten binnen de EU kunnen blijven rekenen op compensatie.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Luchtvaart