Klimaat

Duurzaamheid en milieu

Klimaat

De PvdA vindt dat Nederland zo snel mogelijk moet overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening. Uiterlijk in 2050 moet dit doel zijn bereikt.

Tegengaan van de klimaatverandering

Hierdoor worden we volledig onafhankelijk van kolen, olie en gas en neemt Nederland haar verantwoordelijkheid om schadelijke klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien leidt dit doel tot innovatie en ondernemerschap en het draagt bij aan onze welvaart. Ook maakt het ons minder afhankelijk van olie en gas uit windstreken met politieke instabiliteit en dubieuze regimes.

Een belangrijke tussenstap daarnaartoe is 2020. We moeten dan van 4 procent duurzame energie nu naar minimaal 14 procent duurzame energie zijn gegroeid. Om dat te bereiken is een stabiel lange termijnbeleid en voldoende draagvlak cruciaal. De PvdA is daarom tevreden over het afgesloten SER-energieakkoord waarin energiebedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en werkgevers samen met de overheid afspraken hebben gemaakt om in 2020 14 procent en in 2023 16 procent duurzame energie te halen. Dit akkoord zorgt voor energiebesparing, CO2-reductie en bovendien levert het innovatie en netto 15.000 banen op.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Klimaat