Gaswinning

Duurzaamheid en milieu

Gaswinning

Foto Pixabay / anita_starzycka

De PvdA vindt dat de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning decennialang niet voldoende onderkend zijn door achtereenvolgende kabinetten.

Gaswinning in Groningen beperken

Het is broodnodig dat de gaswinning flink wordt beperkt. Indien nodig zullen wij ook in de toekomst nieuwe maatregelen van het kabinet eisen. Deze maatregelen moeten recht doen aan de zorgen en angst van de inwoners van Groningen.

De verhouding tussen lusten en lasten van de gaswinning in Groningen is de afgelopen decennia ontspoord. Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de bewoners in het bevingsgebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken anderen in ellenlange procedures. De schadeafhandeling moet bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) worden weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden.  Schade als gevolg van gaswinning moet ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt.

Maar dat is niet genoeg. De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant teruggebracht om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de alternatieven van het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de gaswinning.

Opbrengst gaswinning investeren in regio

Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale sociaaleconomische structuur en voor de andere helft voor investeringen in een toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Om de investeringsagenda zeker te stellen garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte

Updates binnen het standpunt: Gaswinning