Referendum

Democratie

Referendum

Foto N=5 / PvdA

Wij willen dat mensen zelf de toekomst van ons land kunnen bepalen.

Het referendum als raadpleging

De PvdA maakt zich daarom  hard voor allerlei experimenten met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid. Zo willen wij dat er meer ruimte komt voor burgerinitiatieven op de verschillende niveaus van besluitvorming, van lokaal tot nationaal, van overheid tot publieke sector.

Om de betekenis van de representatieve democratie in haar functioneren te verdiepen willen wij onderzoeken hoe verschillende vormen van burgerbetrokkenheid en directe democratie kunnen worden ingezet. De ervaringen met het raadgevend referendum worden hierin meegenomen. De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadplegend referendum.

Delen:

Blijf op de hoogte over Democratie

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Referendum