Politieke ledenraad & PvdA-Congres

Op 7 oktober vindt de politieke ledenraad en het congres plaats. Kom je ook? Praat mee! Tijdens de politieke ledenraad zullen in aparte sessies de volgende onderwerpen aan de orde komen: wonen, werk, klimaat, onderwijs en zorg. We gaan met elkaar aan de slag met het opstellen van een actieplan. Moch..

Lees verder

Toedeledoki voor de bonuscultuur

28 juni 2017

Het geheugen is soms kort. In de nasleep van de bankencrisis in 2008 was iedereen het erover eens: de banken moesten aan banden en de bonuscultuur doorbroken. Er kwamen strengere kapitaaleisen en Jeroen Dijsselbloem introduceerde in Nederland zeer strenge bonuswetgeving.

Lees verder

Voortgang formatie

22 mei 2017 in Kunst, Cultuur en Media

Ik wil vanuit de Tweede Kamer strijden voor alle kiezers die op ons gestemd hebben. En voor een sociale, fatsoenlijke en eerlijke politiek voor iedereen. De polarisatie in de samenleving, de onzekerheid op de arbeidsmarkt en de noodzaak van een socialere en duurzame economie vragen om antwoorden. VV..

Lees verder

Loop ook mee met de People’s Climate March!

25 april 2017 in Duurzaamheid

Een nieuw kabinet moet grote stappen zetten om het klimaat te beschermen en de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Daarom steunen wij dan de wereldwijde People’s Climate March. Loop jij ook mee voor een duurzame toekomst?

Lees verder

Beste kiezer,

Deze campagne gaat over verleden èn toekomst.Wat hebben we als PvdA in het kabinet bereikt? En kunnen we daar trots op zijn? Het antwoord is onomwonden ja! In de maand dat het kabinet aantrad, steeg de werkloosheid met 18.000 mensen. De laatste tijd zien we maanden waarin de werkloosheid daalt met ..

Lees verder

Met de investeringsbank richting een schone en inclusieve economie

10 februari 2017

Nederland krijgt dankzij Jeroen Dijsselbloem een nieuwe investeringsbank onder de naam Invest-NL. De bank gaat de verduurzaming van de Nederlandse economie versnellen en innoverende start-ups ondersteunen. Dit is een langgekoesterde wens van de PvdA. Wij willen toe naar een schone en duurzame econom..

Lees verder

COC verkiezingsdebat (Amsterdam)

Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Halbe Zijlstra (VVD) nemen op vrijdagavond 3 februari deel aan COC’s Verkiezingsdebat 2017 in Amsterdam. Ook René Peters (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Sadet Karabulut (SP), Léonie Sazias (50..

Lees verder

Wie populisme wil bestrijden, moet eerst begrijpen waar onzekerheid vandaan komt

23 januari 2017

Het is nodig te laten zien dat verandering mogelijk is door serieuze politiek, door samenwerking, door de trots terug te brengen. Dat zei ik vanavond bij het Haagsch College.

Lees verder

Politieke Ledenraad en lijsttrekkersdebat: Een nieuwe en duurzame economie

De Politieke Ledenraad zal geheel in het teken staan van de lijsttrekkersverkiezing en het aansluitende lijsttrekkersdebat. De kandidaat-lijsttrekkers debatteren over de toekomst van Nederland op het gebied van duurzame energie, groene economische groei en internationale handel.

Lees verder

Frans Timmermans

Kandidaatsspeech Frans Timmermans: “Ik ben blij dat ik dit in Heerlen doe, dan kan ik jullie even meenemen in de geschiedenis, mijn geschiedenis, de geschiedenis van deze stad. Mijn grootvader, die kwam hier in de Eerste Wereldoorlog naar toe met zijn vader, mijn overgrootvader, die was mijnwe..

Lees verder

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen sch..

Lees verder

Mei Li Vos

Politiek begint vaak met woede. Je bent ergens vreselijk boos of verontwaardigd over, en bedenkt je later dat je die energie ook kan inzetten om iets te veranderen. Zo begon dat ook bij mij. Ik maakt me erg boos over het feit dat mijn leeftijdsgenoten en ik in flexbanen de eindjes en de baantjes aan

Lees verder