Bijeenkomst Toekomstlab Duurzaamheid

Het Toekomstlab is hét platform van ons project: Zeker zijn van een Eerlijke Toekomst. We zoeken sociaal-democratische antwoorden op de vragen van morgen op de thema’s wonen, werk, zorg, onderwijs en duurzaamheid.

Lees verder

De European Green Deal

Om zeker te kunnen zijn van een schone toekomst, zullen we anders moeten omgaan met onze planeet. De Green Deal is een ambitieus plan om Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Frans Timmermans zal als eerst vice-president van de Europese Commissie een leidende rol nemen over de Green ..

Lees verder

Tijd voor gelijkheid voor iedereen

27 november 2019 door Kirsten van den Hul

De wereld staat in brand. De Amazone zelfs letterlijk. Er waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht: meer dan 70 miljoen. Een blog van PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul.

Lees verder

Groeien aan de grens

Vijftig jaar geleden begon het werk aan een van de meest invloedrijke wetenschappelijke rapporten van de twintigste eeuw: Grenzen aan de Groei van de Club van Rome. Voor het eerst werd vanuit verschillende disciplines een alomvattend beeld geschetst van de beperkte draagkracht van onze planeet. Dat ..

Lees verder

De regering heeft geld over, maar plannen en moed tekort

30 oktober 2019 door Mei Li Vos

Voorzitter, we leven in een welvarend land, stabiel, niet al te grote conflicten en getuige de Miljoenennota, met nog steeds goede vooruitzichten. Maar hoe kan het dan zijn dat er een lerarentekort is? Hoe kan het zijn dat mensen met een modaal inkomen geen huis meer kunnen kopen? Hoe kan het zijn d..

Lees verder

We moeten luisteren naar jongeren

29 oktober 2019 door Attje Kuiken

Herinner jij je nog de eerste keer dat je mocht stemmen? Of kijk je er al naar uit? Ik weet het nog goed. Het gevoel mijn stem te kunnen laten horen en invloed uit te oefenen op mijn eigen toekomst maakte veel indruk. Ik mocht stemmen vanaf mijn achttiende, maar had dat graag al eerder

Lees verder