De afspraken van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer over integriteit

3 februari 2015 door De Redactie

Per 1 maart 2015 hanteert de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid nadere afspraken over integriteit en zijn die voor iedereen te vinden. Hiermee volgt de PvdA-fractie het advies op van de speciale commissie van de Eerste Kamer 

Lees verder

Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt

9 december 2013 door De Redactie

Het debat over integriteit eindigt nooit. Dat is de kern van het vandaag gepresenteerde rapport van de Werkgroep Integriteit: Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt (pdf).

Lees verder

Rapport van de Werkgroep Integriteit

Rapport van de Werkgroep Integriteit

Lees verder

Integriteitsrecherche voor openbaar bestuur

18 december 2012 door Pierre Heijnen in Democratie

De Partij van de Arbeid pleit voor een integriteitsoffensief in het openbaar bestuur. Er moet daarom een onafhankelijke integriteitsrecherche komen die onderzoek kan doen naar bestuurders die in opspraak komen vanwege integriteitsvraagstukken. Dit onderzoek wordt nu meestal uitgevoerd door versch..

Lees verder

In memoriam: Wim Kok

20 oktober 2018 door Lodewijk Asscher

We gedenken Wim Kok met grote dankbaarheid en groot respect en wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn overige familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies.

Lees verder

Profielschets Lid Eerste Kamer 2019-2023

21 augustus 2018

Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling Eerste Kamer en voor het partijbestuur van de PvdA ten behoeve van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019. De profielschets dient ook ter oriƫntatie voor ge..

Lees verder