Scoutingcommissie

Scoutingcommissie

Foto Flickr / Willem Pekel

Het partijbestuur wil meer zicht hebben op de kwaliteiten en ambities van de PvdA-leden. Om dit te bereiken heeft zij een landelijke scoutingcommissie in het leven geroepen. Haar taak is het mobiliseren van al dan niet bewezen politiek talent.

Deze commissie heeft een gerichte zoekopdracht voor het zoeken en spreken van:

  • Mogelijke potentiële kandidaten voor de Tweede en Eerste Kamer
  • Potentiële wethouders (van buiten) voor de wethouderspoule van het Centrum voor Lokaal Bestuur
  • Potentiële burgemeesters voor de burgemeesterspoule van de portefeuillehouder burgemeestersbenoemingen in de Tweede Kamer

Het is voor de leden van de scoutingcommissie een onmogelijke taak om in alle windrichtingen van het land het potentieel in kaart te brengen. Om haar bereik te vergroten heeft de scoutingcommissie daarom samenwerking gezocht met de gewesten, grootste afdelingen en netwerken. Vanuit deze besturen zijn, verdeeld over het hele land, scouts benoemd.

Delen: