De idealen van de PvdA gaan over werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. Om deze doelen te bereiken heeft de PvdA behoefte aan goed gekwalificeerde mensen.

De Partij van de Arbeid is op zoek naar mensen die ons gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht kunnen brengen. Mensen die de politieke gevoeligheid en drive hebben om deze idealen om te zetten in daden. Mensen die zichtbaar zijn in en voeling hebben met de samenleving, leiderschap tonen, aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen om zaken in gang te zetten. Kortom, mensen die door hun persoonlijke kwaliteiten resultaat weten te behalen in een complexe politieke omgeving.

De PvdA is een brede partij. Wij streven dan ook naar zo divers mogelijk samengestelde teams. Dat betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten van verschillende leeftijden, van verschillende sekses en met diverse achtergronden. En die daarnaast uiteraard zeer divers zijn qua deskundigheden en uit de diverse regio’s van het land komen. Maar altijd aantoonbaar de PvdA-idealen uitdragen.

Het spreekt vanzelf dat in deze tijd kandidaten zeer goed met de media moeten kunnen omgaan en in staat moeten zijn helder en scherp hun opvattingen te verwoorden. Om ambitieuze en/of geïnteresseerde partijgenoten te zoeken en te spreken heeft het partijbestuur een scoutingcommissie in het leven geroepen. Zij werkt nauw samen met de gewesten en afdelingen in het land.

De scoutingcommissie wijst er uitdrukkelijk op dat er slechts een zeer beperkt aantal vacatures zijn. Verwachtingenmanagement is dan ook een belangrijk onderdeel van het scoutingproces. Ondanks dit gegeven zijn wij geïnteresseerd in jouw kandidatuur wanneer je meent aan een profiel te voldoen. Immers: voor iedereen is er een plek in onze partij!

Heb je vragen en/of opmerkingen of wil je meer informatie over de scoutingcommissie of over scouting in het algemeen, dan kun je contact opnemen met [email protected].

Delen: