Warm hart, koel hoofd
Resultaten

Warm hart, koel hoofd

Foto Shutterstock / thomas koch
Resultaten

Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang. In het kabinet hebben we daarom het volgende voor elkaar gekregen:

Warm hart, koel hoofd

Vele duizenden vluchtelingen trekken door Europa. Dag na dag zien we beelden die door merg en been gaan. Mensen worden op stations als dieren uit elkaar geslagen. Landen duwen stromen met vluchtelingen naar elkaar toe, stoppen ze in bussen rijden ze naar de grens en gooien ze er dan eruit op anderhalf vliegen van hier. Wij kunnen ons gezicht niet afwenden. De politiek, de PvdA, is mede verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Dat betekent mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden. En dat betekent ook dat we een antwoord bieden op de terechte zorgen van mensen over bijvoorbeeld de locaties waar we vluchtelingen opvangen en de hoge woningnood.

 • Door een miljard extra te investeren in noodhulp, hebben we vele vluchtelingen kunnen helpen. Met werk en onderwijs. Door te pleiten voor zachte leningen van de Wereldbank, betere handelsafspraken met de EU en door bedrijven te stimuleren te investeren in landen die getroffen zijn.
 • Als voorzitter van de EU heeft Nederland een bemiddelende rol tussen de EU lidstaten gespeeld en een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de deal tussen de EU en Turkije. Direct gevolg van deze deal is dat er veel minder mensen verdrinken op de Middellandse Zee en de opvang in Turkije verbetert. De komende periode blijft gedeelde verantwoordelijkheid voor de buitengrens van de EU, ondersteuning van de Grieken bij de opvang van vluchtelingen, en betere opvang in de regio onze inzet.
 • De PvdA heeft zich bovenal ingezet voor een de lange termijn aanpak van migratie. Wanneer mensen een toekomst hebben in eigen land zullen zij minder snel huis en haard verlaten. We richten hiertoe partnerschappen op met landen van herkomst, bijvoorbeeld in Afrika. Ivoorkust, Mali en Ghana zijn landen die hebben toegezegd uitgeprocedeerde migranten sneller terug te nemen, door meer reisdocumenten af te geven. In ruil daarvoor wordt er door Europa geïnvesteerd in werkgelegenheidsprojecten.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Kinderpardon

Dankzij de PvdA is er eindelijk een kinderpardon gekomen in 2013. Hierdoor kunnen bijna 900 kinderen in Nederland blijven met hun families.

De PvdA zet zich al jaren in voor een kinderpardon. Zo schreef Hans Spekman, toen nog Kamerlid, in 2011: ‘Als je langer dan acht jaar in Nederland woont en in ons land geworteld bent geraakt, dan hoor je hier thuis. En moet je, als het lange verblijf mede aan de overheid is te wijten, wat mij betreft een verblijfsvergunning krijgen. Dat zou moeten gelden voor álle minderjarige kinderen, uit álle landen.’

'Als je langer dan acht jaar in Nederland woont en in ons land geworteld bent geraakt, dan hoor je hier thuis.'

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Een humaan asielbeleid

 • Illegale vreemdelingen worden niet meer opgepakt louter en alleen omdat ze geen geldige verblijfsstatus hebben. Dat betekent dat mensen zonder verblijfsstatus zich geen zorgen hoeven te maken over vervolging zolang ze zich houden aan de wet.
 • Het aantal plekken in de vreemdelingendetentie wordt meer dan gehalveerd. We zorgen er namelijk voor dat uitgeprocedeerde vreemdelingen die wel terug willen maar dat niet kunnen een zogenoemde buitenschuld verblijfsvergunning krijgen door het beleid inzichtelijker, eenduidiger en rechtvaardiger te maken. Vreemdelingendetentie wordt alleen in het uiterste geval ingezet. Dus pas als iemand niet mee wil werken, er een serieuze mogelijkheid is dat die terug kan naar het land van herkomst en er gegronde redenen zijn om te verwachten dat diegene zich aan het zicht van de overheid wil onttrekken.
 • De omstandigheden in de detentiecentra worden verbeterd. In vreemdelingendetenties zal bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid komen en meer mogelijkheid voor dagbesteding. Zo wordt ervoor gezorgd dat het detentieregime duidelijk soepeler is dan het regime in een gewone gevangenis. Dat is belangrijk, want het gaat hier enkel om niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen, niet om mensen die veroordeeld zijn voor een misdaad. Ook wordt de medische zorg in detentie verbeterd en wordt de overdracht van medische dossiers tussen verschillende diensten beter geregeld.
 • De bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voor asieladvocaten worden dankzij de PvdA teruggedraaid. De rechtsbijstand blijft daarmee toegankelijk.
 • Asielkinderen die op Schiphol aankomen worden niet meer in de cel geplaatst, maar opgevangen op nieuwe gezinsvriendelijke locaties.
 • De bed-bad-broodregeling zorgt ervoor dat mensen die terug moeten naar hun land, zich op een menswaardige manier kunnen voorbereiden en niet op straat hoeven te zwerven.
 • In het verleden duurde het vaak erg lang voordat een nieuwkomer kon beginnen met integreren. Dat doen we nu anders. Er zijn honderden vrijwilligers opgeleid om taallessen te geven aan vluchtelingen. We stimuleren vluchtelingen om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger.
 • Vluchtelingen die eenmaal een verblijfsstatus krijgen, screenen we direct op hun diploma’s, vaardigheden en werkervaring. Niet zoals vroeger pas als ze een woning hebben, maar al in het asielzoekerscentrum. We koppelen vluchtelingen aan werkgevers die mensen met hun vaardigheden goed kunnen gebruiken. Persoonlijke mogelijkheden voor werk of een opleiding laten we meespelen bij de beslissing in welke gemeente een vluchteling terecht komt.
 • Kleinschalige opvang is goed voor de integratie en voor het draagvlak onder omwonenden. Het is bovendien beter voor de veiligheid als er minder mensen bij elkaar op de lip zitten. We hebben erop aangedrongen kleinschalige opvang mogelijk te maken. De ondergrens van 300 asielzoekers is nu losgelaten, mits gemeenten werk gaan maken van de huisvesting voor statushouders.
 • De praktijk van kinderen die worden uitgehuwelijkt vinden wij onacceptabel. We mogen niet wegkijken terwijl deze jonge meisjes gevangen zitten in een gedwongen huwelijk. In het najaar van 2015 kwamen berichten binnen dat kindbruiden in Nederland asiel aanvroegen. Een wet om dit tegen te gaan, ging pas begin 2016 in. Wij hebben er toen voor gezorgd dat er spoediger maatregelen werden genomen om deze meisjes te beschermen.

Dat de PvdA zich hard maakt voor een menselijk beleid en voor groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, is niet van vandaag of gisteren. In 2007 kwam er na lang aandringen van onder andere de PvdA, een generaal pardon voor zo'n 27000 uitgeprocedeerde asielzoekers.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

De opgave voor de toekomst

Het beschermen van vluchtelingen en het voorkomen van verdrinkingen aan de grenzen van Europa blijft prioriteit. Zeker nu het aantal vluchtelingen wereldwijd eerder toe dan af zal nemen, is blijvende inzet en noodhulp van groot belang. Ook in de landen rondom conflicthaarden waar vaak veel vluchtelingen in slechte omstandigheden leven. Via hervestiging willen we kwetsbare vluchtelingen overbrengen naar Europa. En in Europa zullen we ons inzetten voor een meer eensgezind asielbeleid.

Delen:

Standpunt vluchtelingen

Het vluchtelingenvraagstuk verdient een gezamenlijke Europese oplossing. Onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We zijn voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen die Europa bereiken.

Lees meer