Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen extra bij
Resultaten

Resultaten: Eerlijk delen

Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen extra bij

Foto Flickr / Wansan Son
Resultaten

Eerlijk delen. Eén van de kernwaarden van de PvdA. We willen voorkomen dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt en we vragen van mensen die het kunnen missen, wat meer. Eerlijk delen ziet er in de praktijk zo uit:

We ontzien lagere inkomens

We komen op voor mensen met een lager inkomen. Wat de PvdA betreft gaan zij er dan ook financieel op vooruit. Daar hebben we voor gezorgd:

 • We verhogen de belastingkortingen voor de laagste inkomens. Dit doen we met enkele honderden euro's per jaar. Lagere inkomens houden per maand dus meer over.
 • Er komt jaarlijks 100 miljoen extra ter beschikking voor de bestrijding van armoede en voor schuldhulpverlening. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen met schulden niet in een uitzichtloze situatie belanden. Dit doen we door de regels rond het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd, te versterken.
 • Voor armoedebeleid trekken we structureel 100 miljoen euro uit. Meer ruimte voor bijstand, in het bijzonder voor werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen.
 • We trekken structureel € 100 miljoen extra uit om arme kinderen mee te kunnen laten doen. Elk kind, ook als het opgroeit in een arm gezin, moet kunnen sporten, mee kunnen op schoolreisje en in de winter een warme jas hebben. Samen met gemeenten, scholen, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en Jarige Job gaan we proberen alle kinderen te vinden die nu door gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.
 • We investeerden in de schuldhulpverlening, onder andere in de professionalisering van de schuldhulpverleners. Zodat ze mensen met schulden beter kunnen helpen. Ook leggen we de woekertarieven van incassobureaus aan banden, bouwen we de sociale incasso vanuit de overheid verder uit, en lassen we een adempauze in van zes maanden voor mensen die totaal verstrikt raken in hun schulden.
 • Het is gelukt om de AOW-uitkering de afgelopen vier jaar altijd te laten meestijgen met de loonontwikkeling. Dit is van groot belang voor de meest kwetsbare ouderen met een klein inkomen. En ondanks de moeilijke positie van de pensioenfondsen hebben we de koopkracht van de ouderen met de kleinste portemonnee elk jaar met extra koopkrachtmaatregelen op peil kunnen houden.
 • Met de verhoging van het kindgebonden budget wordt werken voor alleenstaande ouders eindelijk lonend. Alleenstaande ouders op minimumloon gaan er in 2015 meer dan tien procent op vooruit!
 • Leraren, politiemensen en ambtenaren en andere werknemers in de collectieve sector zaten jaren op de nullijn. Hun inkomen bleef daarom stevig achter bij dat van alle andere mensen met een baan. Deze Kabinetsperiode zorgden we er voor dat ze er structureel vijf procent op vooruit gingen. Ook kregen ze eenmalig 500 euro.

In onderstaande tabel zie je in één oogopslag dat het beleid van het kabinet vruchten afwerpt. Je ziet de gemiddelde loonstijging, afgezet tegen de hoogte van het salaris. Duidelijk te zien: hoe lager het salaris, hoe meer het loonstrookje is verbeterd. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

En ook in 2016 gaan werknemers met een laag salaris er het meeste op vooruit, zoals bleek uit de cijfers die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. In de tabel hieronder zie je dat duidelijk. WML staat voor Wettelijk Minimum Loon.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

We vragen meer van hoge inkomens

 • Hadden inkomens vanaf meer dan een ton in 2013 nog recht op 2550 euro aan belastingkortingen, in 2017 brengen we dat terug naar nog geen 1000 euro. De allerhoogste inkomens (vanaf vier keer modaal) dragen met dit kabinet meer dan 1500 euro netto extra bij aan onze verzorgingsstaat.
 • De fiscale ondersteuning van pensioenen boven de 100.000 euro is fors versoberd. We bouwen de hypotheekrenteaftrek voor deze inkomens af.
 • De belasting op vermogen is eerlijker gemaakt: hoe hoger het vermogen, hoe meer belasting betaald moet worden. De kleine spaarder gaat minder belasting betalen.

De allerhoogste inkomens (vanaf vier keer modaal) dragen met dit kabinet meer dan 1500 euro netto extra bij aan onze verzorgingsstaat.

Topinkomens begrensd

Alle organisaties die betaald worden van belastinggeld – overheden, scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties – zijn verplicht hier sober mee om te gaan.

Een salaris dat hoger is dan dat van een minister, is uit den boze. Geld dat we samen verdienen moeten we uitgeven aan doelen die we met zijn allen belangrijk vinden, zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Daarom valt iedereen die betaald wordt van belastinggeld onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Strengste bonuswetgeving van Europa

De economische crisis is begonnen in de financiële sector. Juist daarom is het onverteerbaar dat in diezelfde financiële sector nog altijd torenhoge bonussen worden uitgekeerd.

Bovendien hebben bonussen het korte-termijnwinstbejag van banken aangejaagd, waardoor deze te veel risico’s hebben genomen.

We hebben daarom de strengste bonuswetgeving van Europa ingevoerd. Torenhoge bonussen zijn nu domweg verboden.

Waar het hogere management in 2013 nog ongeveer 50% variabele bonus ontving, was dit in 2015 al onder de 20%. Ook de besturen zagen hun variabele bonussen tot ver onder de 20% zakken. Bankiers worden nu minder blootgesteld aan perverse prikkels die leiden tot risicovol gedrag dat ten koste gaat van de samenleving en de klant.

Dankzij het PvdA-beleid van de afgelopen jaren is de Nederlandse financiële sector dus een stuk gezonder en eerlijker geworden!

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Aanpak belastingontwijking

Was het onder Rutte 1 nog actief beleid om grote bedrijven zoveel mogelijk fiscaal in de watten te leggen, onder dit kabinet is dat radicaal veranderd. Onder leiding van Jeroen Dijsselbloem zijn er voor het eerst Europees afspraken gemaakt om belastingontwijking van grote bedrijven aan te pakken. Overal in Europa gaan dezelfde regels gelden voor maximale renteaftrek, er komt een algemene anti misbruikmaatregel en kunstmatige structuren die gebruik maken van verschillen tussen landen kunnen straks niet meer. Ook hebben we de België route gesloten. Extreem vermogende mensen kunnen hun belastingplicht niet meer ontlopen door simpelweg naar België te verhuizen.

De opgave voor de toekomst

Nederland echt vooruit brengen. Dat kan nu de overheidsfinanciën op orde zijn en de werkloosheid daalt. Nu gaat het om de volgende stap. Adviseurs bij (semi)publieke instellingen mogen wat ons betreft net als bestuurders straks niet meer dan een ministerssalaris verdienen. En ook bij commerciële bedrijven moet er een rem op bonussen en beloning. Dat de top 100 keer meer krijgt dan een gemiddelde werknemer bij bedrijven als Shell, Heineken en Ahold valt niet uit te leggen. We willen ook verder met de aanpak van de belastingontwijking. Bijvoorbeeld met een zwarte lijst van belastingparadijzen en door bedrijven openbaar te laten maken hoeveel belasting zij betalen in elk land waar ze actief zijn.

De komende jaren willen we armoede en problematische schulden verder uitbannen.We gaan de samenwerking aan met alle andere mensen en organisaties die zich verantwoordelijk voelen armoede onder kinderen te bestrijden. En met verschillende maatregelen willen we mensen met schuldenproblematiek weer perspectief bieden.

Bronvermelding beeld: Rijksoverheid - Flickr / Sorkin - Flickr / PvdA
Delen: