De kans het beste uit jezelf te halen
Resultaten

De kans het beste uit jezelf te halen

Foto Shutterstock / Stokkete
Resultaten

Goed onderwijs. Makkelijk gezegd, maar wat betekent dat precies? Voor de PvdA in ieder geval dat iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Dat doen we zo:

Investeringen in onderwijs

Het kabinet investeert flink in het onderwijs, onder andere voor de volgende verbeteringen:

 • Vierduizend extra docenten voor het Hoger Onderwijs.
 • Een einde aan de nullijn voor docenten.
 • 689 miljoen euro voor lerarensalarissen, vermindering werkdruk en opleiding van leraren.
 • We hebben meer geld (1,2 miljard euro) uitgetrokken om de kwaliteit van leraren te vergroten.
 • Betere leraren en schoolbegeleiders in passend onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Geld voor meer conciërges om klassenassistenten te ondersteunen.
 • Terugdraaien van bezuinigingen op het passend onderwijs.
 • Meer inzet op zomerscholen en schakelklassen, om zittenblijven te voorkomen.
 • Beter technisch praktijkonderwijs dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt.
 • Geld voor onderzoek en onderwijs.
 • Er is ruim 400 miljoen euro extra in het mbo geïnvesteerd.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. En ieder kind verdient een gelijke kans, ongeacht het inkomen of opleidingsniveau van zijn of haar ouders. Het onderwijs is bepalend voor je toekomst. Het gaat niet goed in het onderwijs als de buurt waar de school staat bepalend is voor het diploma waarmee je de school verlaat. Want je afkomst mag nooit bepalend zijn voor je toekomst. Er is maar één soort onderwijs voor onze kinderen: het beste onderwijs. Om het beste uit ieder kind te halen.

 • We werken achterstanden vroeg weg met spelenderwijs leren. Een eerlijke kans krijgen begint al vroeg. De kinderjaren tussen twee en vier jaar zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De afgelopen jaren hebben we daarom geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand.
 • Kinderopvang is betaalbaarder en beter gemaakt en ook peuters van ouders die niet allebei werken krijgen de mogelijkheid om twee dagdelen naar de kinderopvang te gaan. Immers, ieder kind moet kunnen profiteren van samen spelen en leren met andere kinderen.
 • Kinderen met precies dezelfde CITO-score krijgen een lager schooladvies van docenten als ze een buitenlandse achternaam of ouders met een beperkte opleiding hebben. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En dus gaat voor ieder kind dat een hogere CITO-score heeft dan het advies van leraar, automatisch de CITO –score gelden.
 • Teveel scholen op het platteland werden met sluiting bedreigt. Vanuit de PvdA is een beweging op gang gekomen om deze schooltjes, die vaak zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een gebied, te kunnen openhouden. Met succes.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Mbo: vakmanschap centraal

Mbo-instellingen moeten innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio georganiseerd onderwijs aanbieden, zodat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding. Zo leiden we de vakmannen en vakvrouwen voor de toekomst op. Met het regionaal investeringsfonds zorgen we dat bedrijven jongeren uit het mbo aan een baan helpen die bij hen past. Hiervoor is 40 miljoen euro gereserveerd.

 • We stimuleren jongeren om door te stromen naar het hoger onderwijs. Door zich verder te ontwikkelen met meestergezel trajecten en associate degree programma’s, door betere voorlichting middels de studiebijsluiter en de introductie van een vast aanmeldmoment.
 • Er is een fonds gekomen om het mbo ook voor kinderen van ouders met een smalle beurs toegankelijk te houden.
 • Er blijft plek voor kwetsbare jongeren om een opleiding te volgen op het mbo, maar ook toptalenten kunnen voor het mbo kiezen en daarna kunnen doorgroeien tot meester in hun vak. Kortere leerroutes zoals vakmanschapsroutes en beroepsroutes moeten studenten meer gaan uitdagen en voorbereiden op de regionale arbeidsmarkt.

Geen kind tussen wal en schip

Met een plan van aanpak voor kwetsbare jongeren zorgen we ervoor dat jongeren die het om wat voor reden dan ook net iets moeilijker hebben, ook gewoon een opleiding krijgen die bij hen past. En niet langer tussen wal en schip vallen. We gaan uitval in het onderwijs verder tegen zodat jongeren niet zonder diploma de school verlaten. Hieronder lees je welke maatregelen minister Bussemaker hiervoor genomen heeft:

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Alle mbo-leerlingen een OV-kaart

Na 10 jaar actievoeren gaat het binnenkort toch echt gebeuren: vanaf 1 januari 2017 krijgen alle mbo-studenten een ov-studentenkaart! Tot nu toe kreeg je dat pas vanaf je 18e, vanaf begin volgend jaar krijgen mbo-studenten die jonger dan 18 jaar zijn ook een OV-studentenkaart. Met deze kaart word de toegankelijkheid van het onderwijs vergroot.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Studievoorschot en investering in het HO

Het studievoorschot is een vooruitgang voor veel jongeren met ouders die niet zoveel verdienen. De aanvullende beurs gaat met 100 euro per maand omhoog voor jongeren met ouders met een bescheiden inkomen. De OV-jaarkaart blijft een gift en de hogere aanvullende beurs ook.

De basisbeurs is vanaf september 2015 een studievoorschot. Ook verdelen we de kosten van studeren eerlijker. Een student betaalt naar draagkracht zijn lening terug. De aflossingsvoorwaarden voor het studievoorschot zijn veel socialer geworden dan de voorwaarden die nu gelden voor de studieschuld. De aflossingsperiode is langer, de rente lager en pas vanaf minimumloon moet je kleine bedragen gaan terugbetalen (dat was vanaf bijstandsniveau).

Hiermee komt er ruimte of een bedrag oplopend tot 1 miljard euro te investeren in het Hoger Onderwijs. Zo komen er vierduizend extra docenten bij en investeren we in meer kwaliteit van onderwijs.

"Het sociale leenstelsel waar de Eerste Kamer vandaag over stemt is grotendeels een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel met basisbeurs". Dat zegt Karl Dittrich, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, tegen BNR. "Het stelt ons in de gelegenheid om fors te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs."

De opgave voor de toekomst

De komende jaren is het tijd voor een omvangrijke investeringsagenda. Een enorme opgave. Dat gaat niet in één kabinetsperiode maar vergt meerjarige investeringen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld geleidelijk aan leraren beter opleiden, een beter salaris betalen, de werkdruk verlagen én een aanvalsagenda uitvoeren op kansenongelijkheid op onze scholen. Ook willen we de verschillende voorzieningen voor jonge kinderen bij elkaar brengen zodat jonge kinderen van twee tot vier jaar met elkaar zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond en ongeacht of hun ouders werken. De tweedeling is hardnekkig en blijft dus topprioriteit. Bijvoorbeeld door scholen in moeilijke wijken meer middelen te geven om achterstanden weg te werken, door kinderen via brugklassen meer tijd te geven om zich te ontwikkelen, zomerscholen etc.

Delen:

Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs

Iedereen verdient gelijke kansen om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die gelijke start begint met goed onderwijs.

Lees meer