Het horloge van Marc Newsome en De Leidse Zomer

Het horloge van Marc Newsome en De Leidse Zomer

Door Jan Schuurman Hess op 4 juni 2020 Delen  

Marc Newsome (31) had als duo-raadslid het idee om de stagevergoeding voor MBO en HBO studenten gelijk te trekken; hij schreef een motie, en die motie kreeg een meerderheid in de gemeenteraad van Leiden en werd door het stadsbestuur uitgevoerd.

Stagevergoedingen bij de gemeente werden gelijk getrokken. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) pikte het initiatief op, verspreidde het bij PvdA raadsleden en wethouders in het land. En ook in het land werd het idee over genomen. Uiteindelijk belandde het initiatief in de Tweede Kamer, en nam de minister van Onderwijs, van Engelshoven het over. Ook bij de landelijke overheid zijn stagevergoedingen voor MBO en HBO studenten gelijk getrokken. Hoe mooi is dat?

Toch was het niet vanzelfsprekend dat de historicus, het jongetje Marc Newsome uit Goes, ooit zoiets in beweging zou kunnen krijgen. Hij groeide op in een kwetsbaar gezin, waarbij zijn toekomst zo ongewis was dat een juf van de peuterschool zag dat er thuis iets fundamenteels mis was. Marc werd, samen met zijn broertje, in een kindertehuis geplaatst en daarmee in veiligheid gebracht. Zijn zusje werd direct in een pleeggezin ondergebracht. Op zijn zevende jaar vond Marc onderdak in een pleeggezin in Middelburg. “Daar leerde ik voor het eerst dat zoiets als een gezin bestaat,” vertelt Marc nu. “Daarmee heb ik enorm veel geluk gehad. Natuurlijk heb ik ook moeilijkheden gehad, maar toch is het een enorm geluk geweest. Ik ben gewoon naar school gegaan, had een veilig thuis en kon naar het VWO op christelijke scholengemeenschap Walcheren in Middelburg. Mijn eerste geschiedenisdocent en mentor was Anita Pijpelink; zij is nu gedeputeerde voor de PvdA in Zeeland.”

Mijn mentor was Anita Pijpelink; zij is nu gedeputeerde voor de PvdA in Zeeland.

Marc rondde zijn middelbare school zo goed af dat hij vervolgens in Leiden geschiedenis kon gaan studeren. In 2007 verhuisde hij naar de sleutelstad, zoals Leiden ook wel wordt genoemd. In Leiden voelde hij zich al gauw thuis. Naast zijn studie had Marc allerlei baantjes, bij het Rijksmuseum voor Oudheden, was betrokken bij het campagnebureau BKB in Amsterdam, werkte voor Lodewijk Asscher en is nu werkzaam bij het prinses Christina Concours. “Bij mijn afstuderen kreeg ik van mijn pleegouders een horloge,” vertelt Marc trots. “Dat draag ik elke dag, en elke dag denk er aan hoeveel geluk ik heb gehad: dat iemand voor me op stond, zag dat het niet veilig was thuis, en dat ik uiteindelijk in een liefdevol pleeggezin terecht kwam.”

Die achtergrond zorgde er voor dat Marc er voor koos om actief te worden voor de PvdA. “De sociaaldemocratie staat er voor dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en dat er ook een overheid is die dat bewaakt.” Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd Marc als duo-raadslid verkozen. Dat betekent dat hij in de gemeenteraad zit op parttime basis maar als commissielid twee portefeuilles heeft, cultuur en verkeer. “In de gemeentelijke commissie vergaderingen wordt het echte politieke werk gedaan,” legt Marc uit. “Het is erg leuk om te doen, en zo leerzaam.”

Door de coronacrisis er in de stad grote behoefte is aan sportieve, culturele en vrolijke activiteiten.

Nu door de coronacrisis er in de stad grote behoefte is aan sportieve, culturele en vrolijke activiteiten, zowel voor jongeren, voor ouderen als voor (horeca) ondernemers en culturele instellingen, ontstond bij een raadslid van D66 het idee om daar iets positiefs mee te doen. Hij benaderde Marc die vervolgens veel van het denk en schrijfwerk deed; met een klein clubje raadsleden slaagden ze er in om 6 van de 9 partijen in de raad achter het voorstel te krijgen en het college alle ruimte te bieden. Groen Links wethouder Yvonne van Delft name het plan in ontvangst.

Het idee voor de Leidse Zomer is eigenlijk tamelijk simpel. Laat de gemeente ruimte bieden en maatwerk leveren voor kleinschalige, voor vrolijke, sportieve, culturele activiteiten. Dat betekent dat af en toe, wanneer een evenement georganiseerd wordt, tijdelijk een straat of plein kan worden afgesloten, in de maanden juni, juli en augustus. Vanzelfsprekend kunnen die activiteiten dor de hele stad worden georganiseerd, waardoor eer sprake is van spreiding en tegelijk de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen worden nageleefd. Lees meer >>>

Marc Newsome vertelt dat de bevolking, ondernemers en culturele instellingen enthousiast op het idee hebben gereageerd.”Stadsgenoten die ik sprak, vreesden eerst dat Leiden drie maanden lang in de festivalstand zou worden gebracht. Die hebben we er van overtuigd dat dit niet het geval zal zijn. Het gaat echt bom kleine, tijdelijke initiatieven en projecten, verspreid over de stad.” Gevraagd naar zijn toekomstdroom heeft Marc niet veel woorden nodig. “Gelet op mijn persoonlijke geschiedenis en ervaring, hoop ik heel eenvoudig dat in de toekomst alle kinderen een goeie kans krijgen. Daarvoor moeten we blijvend zorgen.”

Delen: