PvdA of D66?

 

D66 en PvdA hebben best wat overeenkomsten, bijvoorbeeld als het gaat om het belang dat we hechten aan goed onderwijs en internationale samenwerking.

Maar grote verschillen zijn er ook. Zo wil de PvdA het eigen risico in de zorg afschaffen, D66 niet. Sterker, D66 wil dat verhogen tot 450 euro! Daarnaast besteedt de PvdA aanzienlijk meer geld om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

De PvdA staat voor fatsoenlijk werk, met een vast contract. D66 daarentegen wil juist meer flex en versoepeling van het ontslagrecht, zodat gewone werknemers steeds minder zekerheid hebben. En als PvdA willen we juist dat het minimumjeugdloon wordt afgeschaft. Want wie hard werkt moet daarvoor beloond worden, ook als je jonger bent.

De PvdA doet er in haar programma veel aan om het verschil tussen arm en rijk te verkleinen. D66 helaas niet. Bij D66 stijgen de inkomensverschillen, waar ze bij de PvdA dalen. Tenslotte voldoet de PvdA aan de norm voor ontwikkelingssamenwerking, D66 niet.

Twijfel je nog tussen andere partijen?

Delen:

Steun ons

Help jij mee Nederland écht vooruit te helpen?

Ik stem PvdA