Politiek adviseur/beleidsmedewerker  (wonen, werk, financiën)

Politiek adviseur/beleidsmedewerker (wonen, werk, financiën)

Kern fractieondersteuning
De fractieleden van de PvdA worden ondersteund door medewerkers die uitstekend politieke inhoud kunnen verbinden aan communicatie daarover. In de regel adviseer en ondersteun je een vast toegewezen fractielid. In voorkomende gevallen kunnen dat ook andere fractieleden zijn.

Beknopte functie-inhoud
Je informeert en adviseert je fractieleden over politieke inhoud. Dat doe je door het ontsluiten en analyseren van de politieke en parlementaire agenda. Je volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de beleidsterrein wonen, werk en financiën. Je bereidt speeches, debatten en lezingen van fractieleden inhoudelijk voor. Je levert inhoudelijke bijdragen voor Kamervragen, moties en amendementen, initiatiefnota’s en wetten. Je assisteert de fractieleden bij het onderhouden van contacten met andere fracties, de Kamerorganisatie en externe organisaties. Je hebt contacten met de parlementaire en vakpers over zaken die de portefeuille van je fractieleden betreffen.

 Beknopt profiel van de functie
Als kandidaat beschik je over een bij de functie passend werk- en denkniveau (hbo/universitair). Kennis van één of bij voorkeur meerdere specifiek genoemde beleidsgebieden (wonen, werk, financiën) is vereist, enkele jaren werkervaring is ook een vereiste. Daarnaast beschik je over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat snel te schakelen tussen het schrijven van politiek-inhoudelijke en pakkende mediabijdragen waarbij kwaliteit hand in hand gaat met een vlotte, scherpe pen. Je vertaalt gegevensanalyses naar concrete voorstellen en adviezen. Uiteraard heb je kennis van het politieke bestel en ben je vaardig in het werken in een politiek-bestuurlijke context. Het leidt geen twijfel dat je voor deze functie stressbestendig en flexibel bent en het vermogen en de motivatie moet hebben je voortdurend op adequate wijze aan te passen aan de context.

Wat bieden we
Een inspirerende werkomgeving in het hart van de Nederlandse democratie. Multidisciplinaire samenwerking in een compacte organisatie met korte lijnen en ruimte om de functie zelfstandig te vervullen. Inschaling conform de salaristabel van de SOT, afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 11/12). Arbeidsvoorwaarden conform de Cao SOT. We starten altijd met een jaarcontract.

Belangstelling en solliciteren
Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern open. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor om benoemd te worden. Solliciteren kan tot en met zondag 17 maart 2019 door het sturen van je motivatiebrief en CV naar pvda_sollicitatie@tweedekamer.nl t.a.v. Claudy Lubbers. Voor meer informatie over de procedure en de functie kun je contact opnemen met Claudy Lubbers, directeur SOT PvdA, 070 – 318 26 99. Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Delen: