Willem Witteveen: wetenschapper en senator

21 november 2014 door Ruud Koole

De aardige, zachtmoedige Willem Witteveen kende ik niet alleen als mede-senator. Ook als collega-wetenschapper en als partijgenoot heb ik hem door de jaren heen regelmatig getroffen. Woensdag mocht ik spreken tijdens de posthume boekpresentatie van zijn boek ‘De wet als kunstwerk’.

Lees verder

Ruud Koole bij Nieuwsuur

3 juli 2014 door Ruud Koole

Het is mijn overtuiging dat de PvdA afhankelijk is van voeding door haar leden. Daarom schreef ik in S&D in een analyse van de slechte verkiezingsresultaten dit voorjaar dat we vaker duidelijk moeten maken hoe de PvdA staat voor werk en solidariteit. Ook sprak ik over dit onderwerp bij een partijbijeenkomst in Rotterdam. Daar riep ik de partijleden op hierover met elkaar de discussie aan te gaan en zo ook de fracties in de Kamers te voeden. De berichtgeving in de media hierover riep bij sommigen vragen op en bracht enige verwarring. Daarom was ik onlangs bij Nieuwsuur om mijn gedachten toe te lichten. Bekijk hier de uitzending >

Lees verder

Huis voor Klokkenluiders kan nog beter

22 mei 2014 door Ruud Koole in Klokkenluiders

De PvdA in de Eerste Kamer wil dat de indieners van het wetsvoorstel voor een ‘Huis voor Klokkenluiders’ hun plan aanscherpen. In de voorstellen regelen ze al meer bescherming en begeleiding voor klokkenluiders, maar we zien nog altijd ruimte voor verbetering. Met onze aanvullingen op het wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ wordt het plan sterker: je verbetert de bescherming voor klokkenluiders, je verkleint het aantal organisaties dat zich ermee bezighoudt, én je geeft het een stevige juridische basis.

Lees verder

Zwaarwegende punten bij referendum

8 april 2014 door Ruud Koole in Democratie

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer vindt een referendum als aanvulling op de parlementaire democratie nodig en mogelijk. Maar we hebben wel een paar zwaarwegende punten. We willen allereerst bij het raadgevende referendum een opkomstdrempel. Daarnaast vinden we dat het raadgevende referendum moet verdwijnen als er in Nederland de mogelijkheid van een correctief referendum komt. Het is wat de PvdA betreft onnodig verwarrend en onwenselijk als er twee soorten referenda naast elkaar bestaan.

Lees verder

Biografie Willem Schermerhorn

26 maart 2014 door Ruud Koole

Op 13 maart mocht ik in Amsterdam het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de biografie van oud-premier Willem Schermerhorn: De man die in de put sprong, door Herman Langeveld. Lees verder voor de toespraak die ik daarbij uitsprak.

Lees verder

Hoger onderwijs van groot belang

8 juli 2013 door Ruud Koole in Hoger onderwijs

De Eerste Kamer debatteert maandag over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs. Onze fractie acht het hoger onderwijs van groot belang: voor degenen die het volgen en voor de samenleving als geheel. Om goede kwaliteit te creëren of te behouden is onderhoud nodig. Zo zou men dit wetsvoorstel kunnen zien. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat.

Lees verder