Ruud Koole

Ruud Koole

Oud-Eerste Kamerlid

Over mij

Ruud was Eerste Kamerlid van 2019 tot 2023.

Sinds 11 juni 2019 ben ik opnieuw lid van de Eerste Kamer. Daar zet ik me graag in voor een solidaire en democratische rechtsstaat. Mijn ervaring en expertise als hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Leiden, als maatschappelijk bestuurder en als voormalig PvdA-voorzitter en senator helpen daarbij.

Die ervaring en expertise heb ik dankzij de hulp van velen kunnen opbouwen. Daar ben ik dankbaar voor. Als zoon van ouders met alleen lagere school, belandde ik zoals de meeste jongens in ons Zeeuwse dorp, op de LTS. Bij mij was het de leraar metaalbewerking die me stimuleerde de overstap naar de HBS in Middelburg te maken. Dat lukte. Zo legde ik de basis voor mijn universitaire studie later in Groningen en Parijs.

Velen in de PvdA kennen dergelijke verhalen, door eigen ervaring of van hun ouders of grootouders. Zij laten zien dat dromen uit kunnen komen, door hard te werken en met een duwtje in de rug van een leraar of iemand anders. Mijn latere keuze voor de sociaal-democratie lag daarom voor de hand. Verheffing en sociale rechtvaardigheid, emancipatie en solidariteit zijn ook nu nog steeds van groot belang. In een samenleving die ook echt een samenleving is. Waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen ontplooien, maar waarin ook voor mensen met pech of tegenslag een menswaardig bestaan mogelijk is. Daarom is volgens mij een sterke sociaal-democratische beweging goed voor het land. Zij zet zich in voor goede volkshuisvesting, zorg, onderwijs, sociale zekerheid en werk voor zoveel mogelijke mensen, ongeacht afkomst, leeftijd, kleur of geslacht. Zij zit niet bij de pakken neer, maar draagt actief bij aan een schoner milieu en aan de bestrijding van onrecht, in eigen land en daarbuiten. Zo’n sociaal-democratie zorgt dat Nederland een eerlijke, vrije en fatsoenlijke samenleving is, waar het goed toeven is.

Zie ook www.ruudkoole.nl

Alle berichten van Ruud Koole

Berichten