Pierre Heijnen
Oud-politicus

Pierre Heijnen

Ontneem spookraadsleden financiële vergoeding

7 augustus 2013 door Pierre Heijnen in Democratie

Fractiegenoot Manon Fokke en ik willen een einde maken aan de praktijk dat een raadslid of statenlid wordt gekozen, daarna niet bij vergaderingen komt opdagen en toch een vaste vergoeding houdt. Volksvertegenwoordigers die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de gemeenteraad of provinciale staten moeten stevig worden gekort op hun financiële vergoeding.

Lees verder

Stop externe inhuur beveiliging Rijk

21 juni 2013 door Pierre Heijnen in Werk

De Partij van de Arbeid pleit ervoor dat de Rijksoverheid stopt met het extern inhuren van beveiligers voor de beveiliging van Rijksgebouwen. Lees verder voor het hoe en waarom.

Lees verder

Maak haast met beperken topinkomens

19 juni 2013 door Pierre Heijnen

De hoge topinkomens in de (semi-)publieke sector zijn mij al jarenlang een doorn in het oog. Daarom ben ik blij dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) sinds 1 januari van kracht is. Voor mij gaat deze wet echter nog niet ver genoeg. Daarom heeft de Partij van de Arbeid tijdens de formatie in het regeerakkoord laten opnemen dat de WNT verder moet worden aangescherpt: de norm moet 100 procent van een ministerssalaris worden in plaats van 130 procent en de WNT moet gaan gelden voor alle medewerkers en niet enkel voor topfunctionarissen. Vandaag heb ik het kabinet via een motie opgeroepen om haast te maken met de uitvoering van deze passage uit het regeerakkoord.

Lees verder

Vertrekregeling Cordaan bevestigt noodzaak nieuwe wetgeving

6 juni 2013 door Pierre Heijnen

Vandaag ontving ik antwoord van staatssecretaris Van Rijn over vragen die ik enkele weken geleden samen met collega Otwin van Dijk stelde aan de regering. De PvdA was onaangenaam verrast over het bericht dat een directeur van zorginstelling Cordaan maar liefst drie ton heeft meegekregen bij zijn vertrek. Uit de antwoorden van de regering blijkt helaas dat de zorginstelling hier juridisch gezien toe verplicht was.

Lees verder

Helderheid over procedure bij herbenoemingen burgemeesters

30 mei 2013 door Pierre Heijnen

Ik heb antwoorden van minister Plasterk gekregen op mijn vragen over de procedure rondom de herbenoeming van de burgemeester van Assen. Ik ben blij dat de minister in zijn antwoorden helderheid schept door te stellen dat bij benoemingen, herbenoemingen of ontslag stemmingen hoofdelijk en niet schriftelijk dienen te geschieden.

Lees verder

Kamervragen over hoge vertrekregeling VUmc

30 mei 2013 door Pierre Heijnen in Aanpak topinkomens

Vanochtend heb ik samen met collega Otwin van Dijk schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet over de hoge ontslagvergoeding die de voormalig bestuursvoorzitter van het VUmc vorig jaar heeft ontvangen. Wij vragen de minister of zij mogelijkheden ziet het geld terug te vorderen en indien er geen juridische basis is om dan een moreel beroep te doen op de persoon en instelling in kwestie. De berichtgeving toont nogmaals het belang van de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan. Wij hopen dan ook dat dit soort praktijken spoedig tot het verleden gaan behoren. Naar ons idee zijn deze berichten namelijk schadelijk voor het draagvlak onder de bevolking voor noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg.

Lees verder