Samen vooruit

Over mij

"Met ‘ieder voor zichzelf’ komen we er niet. Samen staan we sterker: in Nederland, Europa en de wereld!"

Sinds 2012 ben ik namens de PvdA buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer. Als geboren Brabander laat ik daarnaast het geluid van ‘mijn’ provincie op het Binnenhof horen.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. We zien nieuwe dreigingen aan de buitengrenzen en soms ook in onze binnensteden. We benutten internationale kansen, maar maken ons ook zorgen over wat de globalisering betekent voor onze banen. Niet eerder voelde het buitenland zo dichtbij.

Ik ben er van overtuigd dat vrijheid en mensenrechten niet alleen belangrijke waarden zijn, maar ook vooruitgang mogelijk maken. Vanuit mijn ervaring als diplomaat in o.a. het voormalig Joegoslavië en Londen strijd ik daarom voor een Nederland dat zich niet terug trekt achter de dijken, maar zich inzet voor een veilige en rechtvaardige wereld. Door grondoorzaken van problemen aan te pakken. Door te investeren in diplomatie, defensie én internationale samenwerking.

Met ‘ieder voor zichzelf’ komen we er niet. Samen staan we sterker: in Nederland, Europa en de wereld!

michielservaes @michielservaes

Belangrijk rapport over voorkomen wangedrag en bevorderen van veilige cultuur – bij @oxfamnovib en in bredere hulpsector https://t.co/wqapuyzzAF

michielservaes @michielservaes

Goed dat Griekse regering beterschap belooft n.a.v. @oxfamnovib rapport over vreselijke situatie vluchtelingenkamp #Lesbos. Maar: eerst zien dan geloven – druk op EU & Grieken blijft nodig!
“Greece vows improved migrant camp conditions after Oxfam report” https://t.co/bBWelMsUvl

michielservaes @michielservaes

Felle kritiek op ‘Europa onwaardige’ opvang Griekenland: ‘Dit is de hel’ /via @NOS ⁦@oxfamnovib⁩ https://t.co/g1FwkZT1tP

Berichten