Pak vaarhufter aan

2 juli 2015 door Lutz Jacobi

De pakkans voor vaarhufters moet omhoog. Nu worden deze verkeersovertreders alleen aangepakt als ze op heterdaad worden getrapt. Daarom wil ik dat de handhaving van de verkeersregels op het water slimmer en eenvoudiger wordt. Bijvoorbeeld door ook gebruik te maken van zelfgemaakte filmpjes op social media. Want iedereen op het water moet zich aan de regels houden.

Lees verder

Water niet altijd vanzelfsprekend

5 juni 2015 door Lutz Jacobi in Water

Water is zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten dat je er beleid voor moet maken. Maar al zetten we er dagelijks thee van en koken we er de pasta of de aardappels in, spoelen we er onze wc’s mee door en staan we ’s morgens lekker onder de douche; water heeft ook een keerzijde: het is soms vervuild, het kan overstromen en groot gebrek leidt tot dorst, honger of ziekte. En waar de boer voor zijn zware trekker op het land graag een laag waterpeil ziet, zijn natuurgebieden en weidevogels juist gebaat bij drassige weiden.

Lees verder

Betere kwaliteit water uit de kraan

27 november 2014 door Lutz Jacobi in Natuur

De Partij van de Arbeid heeft het kabinet gevraagd om een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit. Dat is nodig om een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende en schoon zoet water te garanderen. Samen met mijn collega’s van D66 en ChristenUnie heb ik de minister gevraagd dit Deltaplan gelijktijdig met het geplande Nationaal Waterplan 2015 te presenteren.

Lees verder

De mooiste natuur in onze Nationale Parken

28 oktober 2014 door Lutz Jacobi in Natuur

In Nederland moeten er weer Nationale Parken komen met internationale allure. Er is al veel bijzondere natuur in Nederland, maar dat is te versnipperd en niet herkenbaar genoeg voor bezoekers. Onze mooiste natuur moet herkenbaar zijn als Nationaal Park, en meer ruimte bieden voor natuuronderwijs en toerisme. Hier doe ik vandaag samen met mijn collega Stientje van Veldhoven van D66 voorstellen voor.

Lees verder

Natuurwet forse stap vooruit

18 juni 2014 door Lutz Jacobi in Natuur

De PvdA is blij met de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Dijksma. Dit kabinet heeft weer groene vingers. In deze nieuwe wet herken ik heel veel terug uit de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ die wij samen met D66 en GroenLinks hebben geschreven. In deze nota deden wij voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en een goede omgang met flora en fauna te waarborgen.

Lees verder

Impuls voor economie Waddengebied

28 februari 2014 door Lutz Jacobi in Economie

De eilanden, Wadden- en Noordzee en de kustgebieden in Fryslân, Groningen en Noord-Holland vormen samen een unieke regio in de wereld. Bijzondere natuur, prachtige eilanden en een authentiek kustgebied dat met recht de titel Werelderfgoed mag dragen. Samen met de eilanders en inwoners van de kustgebieden blijft de PvdA strijden voor de economische ontwikkeling van Wadden en het behoud van werkgelegenheid, betaalbaar wonen en goede en bereikbare zorg- en onderwijsvoorzieningen.

Lees verder