Over mij

Door mijn werk bij de Alfred Mozer Stichting en Amnesty International heb ik van dichtbij gezien wat het betekent voor mensen als democratie en mensenrechten niet gewaarborgd zijn. Het is aan de sociaaldemocratie om onrecht te bestrijden, te vechten voor een eerlijke wereld en zo veel mogelijk mensen te mobiliseren voor die strijd. Als Internationaal Secretaris van de PvdA ben je in een positie om daar een bijdrage aan te leveren.

kemeijer @kemeijer

Nederlandse inzet voor beleidscoherentie: nog een lange weg te gaan! https://t.co/pNNFg1HX1Q

kemeijer @kemeijer

Inspirerende middag over armoede en de energietransitie bij de @SocialeAllianti dank @KittyJong1 voor de uitnodiging! https://t.co/A8EsPz0WK3

kemeijer @kemeijer

Dat kan en moet anders: Only 1% of gender equality funding is going to women’s organisations

https://t.co/VV6tEHqbeL

Berichten