Over mij

Sinds 2015 ben ik Eerste Kamerlid met de portefeuille zorg, middelbaar en hoger onderwijs, zorg, cultuur en integratie. Het mooie van het Eerste Kamerlidmaatschap is dat het een parttimebaan is, zodat je ook in de praktijk ervaart hoe wetten uitpakken en wat er nog beter moet. Bij mijn werk bij Bartiméus, een expertiseorganisatie die mensen ondersteunt die slechtziend of blind zijn, merk ik dan hoe moeilijk het kan zijn voor ouders met een kind met een beperking om de weg te vinden in de zorg of bij de gemeente. Die ervaringen en kennis komt goed van pas in mijn werk in de Eerste Kamer.

Zowel in de politiek, als in mijn werk, zet ik mij in voor een inclusieve samenleving waar iedereen zijn dromen kan najagen. Toen de PVV gedoogpartij werd in Rutte I, besloot ik lid te worden van de PvdA. Want juist de PvdA is een partij die er voor iedereen wil zijn, die gelooft in een verbonden samenleving en die zich extra inspant voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Op mijn portefeuille staat de PvdA voor het versterken van eerstelijnszorg, het afschaffen van het eigen risico, een grotere rol van de gemeenten bij de opvang van vluchtelingen en een betere aansluiting tussen mbo-opleidingen en werk.

In de Eerste Kamer beoordeel ik wetten vaak op de bijdrage die een wet levert aan een rechtvaardige maatschappij. Zo hebben wij vol overtuiging tegen het wetsvoorstel gestemd waardoor nieuwkomers  niet 5, maar 7 jaar moeten wachten op een Nederlands paspoort, omdat vluchtelingen hierdoor moeilijker mee kunnen doen in onze samenleving. Bij het wetsvoorstel over tweetalig basisonderwijs hebben we aandacht gevraagd voor kinderen die daardoor een achterstand in het Nederlands oplopen. Bij het wetsvoorstel over het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg, heb ik bereikt dat iedereen goede en eenvoudige informatie krijgt over hun rechten en de keuzes die zij daarin kunnen maken.

Portefeuilles

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mbo en Hoger Onderwijs en Integratie

jopie_nooren @jopie_nooren

De volgende voorzichtige stap richting meer ruimte om het leven te leiden dat bij je past. https://t.co/tVJg8dmAQ4

jopie_nooren @jopie_nooren

Scherpe analyse van de planbureaus met aanbevelingen waar je niet omheen kunt. Als we kansengelijkheid en leerachterstanden weg willen werken moeten we nú de mouwen opstropen en samen met leerlingen, studenten en docenten aan de slag. Iedere dag gedraald is er 1 teveel. https://t.co/3OGirmo4S8

jopie_nooren @jopie_nooren

De uitnodigingsbrieven voor medewerkers staan sinds de jaarwisseling te verstoffen. De vaccins ook in Oss. De besmettingen nemen elke dag toe. Waarom? https://t.co/DqJm1HrMSs

Berichten