Behandel de Koning fiscaal net zo als ieder ander

27 oktober 2016 door Jeroen Recourt

De PvdA wil dat de belastingvrijstelling voor leden van het Koninklijk Huis verdwijnt. De leden van het Koninklijk Huis krijgen al vanaf 1972 een eerlijk inkomen van de staat. De kosten die zij voor hun functioneren moeten maken, worden sinds die tijd ook vergoed. Er zijn daarom geen redenen meer waarom zij niet net zoals

Lees verder

Amerikaanse antiterreurwet is een gevaar voor de rest van de wereld

13 juli 2016 door Jeroen Recourt in Terrorisme

Stelt u zich eens voor dat Ibrahim el Bakraoui toen hij door Turkije op het vliegtuig naar Nederland was gezet meteen was doorgevlogen naar de VS en daar die vreselijke aanslag had gepleegd in plaats van in Brussel. En stelt u zich voor dat een groep Amerikaanse burgers Nederland daarvoor aansprakelijk zou stellen. Stelt u zich dan voor dat Nederland een schadeclaim van miljarden boven het hoofd zou hangen, die op basis van het Amerikaanse recht en door een Amerikaanse rechter aan ons kon worden opgelegd. Dat is onvoorstelbaar, zult u zeggen, pure fictie. Maar niets is minder waar.

Lees verder

Werknemers krijgen een stem bij faillissement

21 juni 2016 door Jeroen Recourt in Werk

Voor het eerst krijgen werknemers rechten bij een faillissement. Sinds de faillissementswet in 1893 in werking trad wordt in de wet met geen woord gerept over de belangrijkste slachtoffers van een faillissement: de werknemers. Niet hun belangen, maar alleen die van de schuldeisers worden beschermd. De PvdA vindt dat werknemers een stem moeten krijgen en beter wettelijk beschermd moeten worden als hun werkgever failliet dreigt te gaan. Dit is vandaag met het aannemen van het amendement van Grace Tanamal en mij geregeld.

Lees verder

Voor een modern en rechtvaardig huwelijk

17 februari 2016 door Jeroen Recourt

De Partij van de Arbeid wil het huwelijk moderniseren. Enige tijd geleden heb ik samen met D66 en VVD een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij voorhuwelijkse bezittingen, schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften niet meer standaard worden opgenomen in de gemeenschap van goederen. Dat is rechtvaardiger en past veel beter bij onze huidige samenleving. Onze initiatiefwet wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld.

Lees verder

Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

6 oktober 2015 door Jeroen Recourt in Criminaliteit en veiligheid

De PvdA vindt dat minister Van der Steur in Brussel een vuist moet maken tegen het plan om Europese passagiersgegevens verplicht op te slaan. Wie niet verdacht is, moet je ook niet als verdachte behandelen. Met het plan dat nu op tafel ligt belanden de gegevens van alle mensen die een vliegreis maken in een database. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. We moeten niet vergeten dat het hier gaat om mensen, mensen met recht op privacy.

Lees verder

PvdA: geef regionale rechtbanken meer tijd

18 september 2015 door Jeroen Recourt

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet meer oog heeft voor de regio. Het besluit van de Raad voor de Rechtspraak om zeven regionale rechtbanken te verkleinen en een deel van hun taken te verplaatsen, moet worden overgedaan. De PvdA heeft het kabinet samen met de ChristenUnie in een motie opgeroepen om het besluit uit te stellen en te zoeken naar een breder draagvlak. Wat de PvdA betreft moeten de zorgen van de zeven regio’s beter worden gehoord. Dat geldt voor de rechtbanken van Assen, Zutphen, Almelo, Maastricht, Alkmaar, Lelystad en Dordrecht.

Lees verder