Thijs Wöltgenslezing: Sociaal en sterk met het Rijnlands model

10 mei 2019 door Henk Nijboer

Tijdens de lezing sprak ik aan de hand van het werk van Wöltgens over de toekomst van ons sociaal economische stelsel.

Lees verder

Mensen boven techreuzen

25 april 2019 door Lodewijk Asscher, Paul Tang, Henk Nijboer

We moeten er zeker van kunnen zijn dat iedereen een eerlijke bijdrage levert aan de maatschappij. Zodat onze mensen in de zorg, het onderwijs en de politie een goed loon ontvangen.

Lees verder

Parlementaire enquête gaswinning belangrijk voor Groningen

6 maart 2019 door Henk Nijboer

Groningers hebben het recht om precies te weten wat er in het verleden is gebeurd en wie waarvoor verantwoordelijk was. Een parlementaire enquête zorgt voor deze duidelijkheid.

Lees verder

Overheid, neem regie over de woningmarkt

2 februari 2019 door Henk Nijboer in Wonen (huur)

“Voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”, stelt artikel 22 van de grondwet. Helaas trekt het kabinet zich van dit grondwetsartikel bitter weinig aan.

Lees verder

Kabinet: Neem het stuur weer zelf in handen

16 januari 2019 door Henk Nijboer in Wonen (huur)

In onze steden heerst woningnood. Jonge gezinnen worden weggedrukt, jongeren blijven te lang bij hun ouders wonen en ouderen kunnen niet doorverhuizen.

Lees verder

Top bedrijfsleven moet niet klagen, maar poetsen

31 oktober 2018 door Henk Nijboer in Economie en financiën

Onvrede heerst binnen de top van het bedrijfsleven. Er wordt geklaagd, al dan niet in het openbaar, over de sfeer en de toon van het debat over het bedrijfsleven. Maar alleen meer communiceren zal de oorzaken van de onvrede over multinationals niet wegnemen. Daarvoor is namelijk een inhoudelijke verandering nodig op drie grote thema’s. 

Lees verder