Heino van Houwelingen
Samen vooruit
47Kandidaat Tweede Kamerlid

Heino van Houwelingen

Samen vooruit

Over mij

"Het is belangrijk om juist nu te kiezen voor verandering. Voor de politiek van waarde van de PvdA."

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daar wil ik mij voor inzetten. Herstel na de crisis was nodig, maar nu moeten we de oorzaken aanpakken en de bakens verzetten! We laten de economie waarin alleen nog plaats is voor de allersnelsten rechts liggen en slaan linksaf naar de samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. De neoliberale dogma’s hebben gefaald. In plaats daarvan geloof ik in een sterke en tegelijk sociale en duurzame economie.

Mijn ideaal is een rechtvaardige wereld met gelijke kansen, waarin mensen solidair hun verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en iedereen kan rekenen op een menswaardig bestaan. Als technisch bedrijfskundige, ontwikkelingswerker, diplomaat en vrijwilliger heb ik me de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vrede en veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling in diverse landen met verschillende culturen.

Op basis van die ervaring ben ik trots op de onderlinge verbondenheid en vertrouwen die we in Nederland hebben opgebouwd. Maar ik maak me ook zorgen. Want hoewel de cijfers zeggen dat het beter gaat, zien nog te veel mensen te weinig perspectief. Dat draagt bij aan verdeeldheid, want onzekerheid over de toekomst ondermijnt solidariteit. Daarom voel ik hoe belangrijk het is om juist nu te kiezen voor verandering. Voor de politiek van waarde van de PvdA.