Over mij

De Partij van de Arbeid laat zien dat de sociaaldemocratie verantwoordelijkheid durft te nemen voor moeilijke besluiten, juist om solidariteit binnen zich sterk wijzigende omstandigheden te kunnen blijven garanderen. Maar dat geeft geen aanleiding om achterover te leunen. De partij staat grote uitdagingen te wachten. Verkiezingen en een campagne. Juist nu benadrukkend dat we in onze samenleving ‘samen verantwoordelijk’ zijn. Dat drukt solidariteit uit in moderne verhoudingen. Het bewaken dat er voor iedereen een gelijke kans bestaat om deel te nemen in de samenleving. Burgers moeten daar op kunnen rekenen, maar mogen ook aangesproken worden op hun bijdrage.

We verdienen een beleid en een overheid die deze waarden steunen en stimuleren. Het gaat om het benadrukken van de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Iedereen verdient een kans. Juist nu hebben we elkaar heel hard nodig. In de huidige tijdgeest is een tweedeling in de samenleving minder dan ooit aanvaardbaar. En een splitsing al helemaal niet.

De politiek is van mensen. Daarom is het versterken van zeggenschap en invloed op het eigen leven zo belangrijk. Niet vanuit individueel belang, maar vanuit gezamenlijkheid. De Partij van de Arbeid wil midden in de samenleving staan. Daarom spreekt ‘De Stroom’ mij bijvoorbeeld erg aan. Respect voor elkaar, vanuit (maatschappelijke) betrokkenheid. Met als basis solidariteit, wederkerigheid en zeggenschap.

Als lid van het partijbestuur wil ik graag mijn bijdrage leveren. Vanuit de inhoud, maar ook met grote belangstelling voor de vereniging als organisatie, waarin we met elkaar onze drijfveren zo veel mogelijk willen omzetten in invloed en resultaten.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid
HarryVogelaar @harryvogelaar

Transformatie tafel AV regio. Gemeenten, clientvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Avres, SO jeugd, GGD, zorgverzekeraar, binnenkort ook huisartsen en corporaties… Samen gericht balans bewaken tussen recht op goede zorg en eigen regie en verantwoordelijkheid. https://t.co/ZBx6hQnUx5

HarryVogelaar @harryvogelaar

Pardon? Meneer Norden in @nosnieuws. Als je licht verstandelijke beperking hebt behoor je tot “het afvoerputje” ?? https://t.co/YCMm565Qen

HarryVogelaar @harryvogelaar

Uitspraak ambulant begeleider; :”doen wat nodig is en niet wat hoort”. Begeleiders geh zorg organisaties ZH in gesprek. Bestuurders mogen alleen luisteren in buitenring; Complexe cliënten professioneel en oplossingsgericht zelfstandiger maken. Systeem regels/geld te ingewikkeld. https://t.co/PGuEK11Ut2

Berichten