Over mij

De Partij van de Arbeid laat zien dat de sociaaldemocratie verantwoordelijkheid durft te nemen voor moeilijke besluiten, juist om solidariteit binnen zich sterk wijzigende omstandigheden te kunnen blijven garanderen. Maar dat geeft geen aanleiding om achterover te leunen. De partij staat grote uitdagingen te wachten. Verkiezingen en een campagne. Juist nu benadrukkend dat we in onze samenleving ‘samen verantwoordelijk’ zijn. Dat drukt solidariteit uit in moderne verhoudingen. Het bewaken dat er voor iedereen een gelijke kans bestaat om deel te nemen in de samenleving. Burgers moeten daar op kunnen rekenen, maar mogen ook aangesproken worden op hun bijdrage.

We verdienen een beleid en een overheid die deze waarden steunen en stimuleren. Het gaat om het benadrukken van de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Iedereen verdient een kans. Juist nu hebben we elkaar heel hard nodig. In de huidige tijdgeest is een tweedeling in de samenleving minder dan ooit aanvaardbaar. En een splitsing al helemaal niet.

De politiek is van mensen. Daarom is het versterken van zeggenschap en invloed op het eigen leven zo belangrijk. Niet vanuit individueel belang, maar vanuit gezamenlijkheid. De Partij van de Arbeid wil midden in de samenleving staan. Daarom spreekt ‘De Stroom’ mij bijvoorbeeld erg aan. Respect voor elkaar, vanuit (maatschappelijke) betrokkenheid. Met als basis solidariteit, wederkerigheid en zeggenschap.

Als lid van het partijbestuur wil ik graag mijn bijdrage leveren. Vanuit de inhoud, maar ook met grote belangstelling voor de vereniging als organisatie, waarin we met elkaar onze drijfveren zo veel mogelijk willen omzetten in invloed en resultaten.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid
HarryVogelaar @harryvogelaar

Bestuurders vanavond in Utrecht in gesprek over werkdruk in gehandicaptenzorg.
Werkdruk gaat om balans energiegevers en energievreters. @VGNbranche https://t.co/wmkgF4xlJ0

HarryVogelaar @harryvogelaar

Je komt uit Syrië, opent in Gorinchem kapperszaak en schenkt op dag van het 1-jarig bestaan dagopbrengst aan mensen met beperking @Syndion. Clienten gaan er iets leuks van doen. #inclusie https://t.co/GIVBJ8Uu2L

HarryVogelaar @harryvogelaar

Bijeenkomst regiegroep huisvesting kwetsbare groepen. Als het gaat om zoeken woning, ook als er sprake is van zorg of voorrang, nieuwe regionale website Drechtsteden. Alles in kader inclusie en zo veel mogelijk thuis. https://t.co/M32nr90vke

Berichten