Hamit Karakus

Hamit Karakus

Oud-Eerste Kamerlid

Over mij

Hamit was Eerste Kamerlid van 2021 tot 2023.

Ik wil mijn ervaringen inzetten om in de Eerste Kamer wetten te beoordelen op rechtvaardigheid, gelijkheid en uitvoerbaarheid.

Halverwege de jaren zestig ben ik geboren in het Turkse Kırşehir. Als jong kind woonde ik op het omringende platteland, waar mijn ouders als boeren werkten. Mijn vader emigreerde eind jaren zestig als gastarbeider naar West-Europa. In 1973 ging de rest van het gezin met hem mee naar het Overijsselse stadje Steenwijk. Hier stond ook de tapijtfabriek waar mijn vader toen werkzaam was.

Ik volgde tussen 1979 en 1983 een LTS-C opleiding in Steenwijk met metaalbewerking als specialisatie. Mijn basisschoolleraar had het havo geadviseerd, maar mijn vader gaf de voorkeur aan een praktischere opleiding. Vervolgens ging ik aan de slag bij het magazijn van BETAP, de tapijtfabriek waar mijn vader ook een baan had. In mijn vrij tijd ging ik verder met het inhalen van mijn achterstand. Op dat moment realiseerde ik mij hoe belangrijk het is dat de ambities van mensen worden ondersteund, dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. Maar ik kwam er ook achter hoe de wet- en regelgeving (onbedoeld) belemmerend kan zijn in het creëren van gelijke kansen. 

Later, tijdens mijn werkzaamheden bij de politie, in de wijkaanpak, als wethouder en bij de kennisinstellingen, werd ik geconfronteerd met de “goede bedoelingen van wetgeving”, die niet altijd het voorgenomen doel waarmaakte. Wetgeving is soms onduidelijk of onuitvoerbaar en werkt averechts. Deze ervaringen neem ik mee in de Eerste Kamer. Ik wil bijdragen aan wetten die daadwerkelijk rechtvaardig zijn, meer gelijkheid creëren en ook uitvoerbaar zijn. 

Standpunten