Hafid Bouteibi
Samen vooruit
67Kandidaat Tweede Kamerlid

Hafid Bouteibi

Samen vooruit

Over mij

Ik ben de politiek in gegaan om een stem te vertegenwoordigen die volgens mij onvoldoende gehoord wordt. Niet alleen in woord, maar vooral in daad. Mijn inzet is daar waar mensen er direct op vooruit gaan.

Zo gaat het beter met Nederland maar nog te weinig mensen merken dit in hun dagelijks leven. Voor die mensen wil ik opkomen! Dat betekent dat we begrip tonen voor teleurstelling en luisteren naar de zorgen die men heeft. Maar alleen begrip en een luisterend oor is onvoldoende. Ik vind dat we lef moeten tonen en de daad bij het woord moeten voegen. Mensen kansen geven op perspectief wil bijvoorbeeld zeggen dat je voor mensen met uitzichtloze schulden kwijtschelding overweegt. Dat je schulden nooit meer laat oplopen dan 10% van de oorspronkelijke schuld. Dit kunnen wij als politiek regelen! Mensen verwachten van de PvdA dat ze beschermd worden tegen de uitwassen van de vrije markt.

Als het gaat om tegengaan van arbeidsdiscriminatie kan dit volgens mij alleen door ons eigen werkgeverschap optimaal te benutten; geef bedrijven die een afspiegeling vormen van onze samenleving meer kansen op het gunnen van overheidsopdrachten.

Gebruik die miljarden aan belastingcenten voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Echte kansen bieden aan mensen die onze hulp nodig hebben. Daar wil ik mij voor de volle 100% voor inzetten.