Rutte 3 blijft multinationals boven mensen stellen

11 december 2018 door Esther-Mirjam Sent in Begroting

Dit kabinet maakt keuzes die op veel punten onrechtvaardig zijn, omdat de multinationals worden ontzien en de laagste inkomens er het minst op vooruitgaan.

Lees verder

Het eenzame verjaardagsfeestje van het kabinet Rutte III

30 oktober 2018 door Esther-Mirjam Sent

Vandaag worden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden in de Eerste Kamer. We maken de balans op na één jaar Rutte III. De PvdA ziet mooie economische cijfers, maar die verhullen dat veel mensen niet profiteren van die groei.

Lees verder

Algemene Financiële Begrotingen 2017 in de Eerste Kamer

12 december 2017 door Esther-Mirjam Sent, André Postema

Op dinsdag 12 december debatteerde de Eerste Kamer over de Algemene Financiële Begrotingen. Bekijk hier de inbreng van PvdA-senatoren André Postema en Esther-Mirjam Sent terug.

Lees verder

Bedrijven aansprakelijk voor schijn zzp-ers

29 januari 2016 door Esther-Mirjam Sent in Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)

De arbeidsmarkt wordt weer een beetje eerlijker. Dat is het gevolg van de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelaties, de VAR, waarover volgende week wordt gestemd in de Eerste Kamer.

Lees verder

Positie arbeidsbeperkten wordt versterkt

31 maart 2015 door Esther-Mirjam Sent in Werk

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die de positie van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt versterkt. Onderdeel daarvan is een banenafspraak met een quotumheffing als stok achter de deur. De PvdA in de Eerste Kamer ziet in de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord voor mensen met een arbeidshandicap vooral winst. 125.000 arbeidsplaatsen, terwijl een reguliere baan voorheen niet vanzelfsprekend was. Dat die banen er nu komen is goed nieuws. Maar ik heb nog wel een aantal vragen aan staatssecretaris Klijnsma voorgelegd over de uitvoering van de wet. Ook riep ik de staatssecretaris op kordaat op te treden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Verbeterd en toegankelijk hoger onderwijs

21 januari 2015 door Esther-Mirjam Sent in Hoger onderwijs

De PvdA fractie in de Eerste Kamer heeft unaniem voor het voorgestelde studievoorschot gestemd. Zij ziet overtuigende voordelen in het wetsvoorstel van minister Bussemaker. De aanvullende beurs is er voor de studenten die het echt nodig hebben én er is extra geld om ons hoger onderwijs te verbeteren. Ook krijgen studenten ruim de tijd om hun schuld naar draagkracht af te lossen. Zo verbeter je het hoger onderwijs en blijft het voor iedereen toegankelijk. Dat neemt niet weg dat we nog een aantal vragen hebben gesteld over onder andere de toegankelijkheid van hoger onderwijs en de situatie van studenten in bijzondere situaties.

Lees verder