Bewindspersonen

De PvdA is met zes ministers en vier staatssecretarissen vertegenwoordigd in het kabinet Rutte-Asscher. Hieronder een overzicht van onze bewindspersonen en hun portefeuille.

Sharon Dijksma

Sharon Dijksma

Staatssecretaris van

Infrastructuur en Milieu

Jeroen Dijsselbloem

Jeroen Dijsselbloem

Minister van

Financiën

Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen

Minister voor

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Martijn van Dam

Martijn van Dam

Staatssecretaris van

Economische Zaken

Jetta Klijnsma

Jetta Klijnsma

Staatssecretaris van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bert Koenders

Bert Koenders

Minister van

Buitenlandse Zaken

Ronald Plasterk

Ronald Plasterk

Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Martin van Rijn

Martin van Rijn

Staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport