Over mij

Verbondenheid met elkaar is de basis voor een samenleving die tegen een stootje kan. Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Dat is geen vanzelfsprekendheid; daar moeten we nog steeds voor vechten. En dat doe ik met overtuiging.

Sinds mijn tienerjaren ben ik betrokken bij de PvdA en actief om deze basis in onze samenleving te behouden naar de toekomst. We hebben elkaar hard nodig om iedereen goede voorzieningen te kunnen blijven bieden. Een krachtige regionale en lokale organisatie van onze partij is daarvoor essentieel. Het begint bij onze eigen onderlinge verbondenheid om een vuist te kunnen maken. Ik zet mij in om onze centrale organisatie te verbinden met die in de regio’s. De betrokkenheid en passie van onze leden en burgers bij onze partij wil ik graag verder verbreden.

De kracht van onze samenleving heeft altijd gelegen in het beste halen uit de diversiteit ervan. Land en water, stad en platteland, kennisindustrie en maakindustrie. Als geen ander zijn wij in staat om die mix tot rijkdom te brengen; een rijkdom waardoor we ons in vertrouwen kunnen ontplooien en we ons van zorg verzekerd zijn wanneer we dat nodig hebben. De mix van uitdagingen naar de toekomst, van integratie van vluchtelingen tot vergrijzing van plattelandsgebieden moeten we aanpakken vanuit die kracht.

De afgelopen jaren ging het ons financieel niet voor de wind. Dat heeft soms tot pijnlijke keuzes geleid, maar betekende ook een noodzaak om na te denken hoe het ánders kan. Die creativiteit zullen we meer nodig hebben naar de toekomst.

Ik breng mijn ervaring en kennis op financieel vlak graag in als penningmeester in het partijbestuur van de PvdA. Het meeste rendement voor ons allemaal, want daar worden we samen beter van.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid
ArdvanderTuuk @ardvandertuuk

Dank iedereen voor hartverwarmend afscheid, warme woorden, attenties. Das Drenthe op z’n mooist en laatste akkoorden blijven langst hangen.

ArdvanderTuuk @ardvandertuuk

Van der Tuuk tijdens afscheid: ik ga leuke dingen doen voor de samenleving: https://t.co/3m2h9r8Ox6

ArdvanderTuuk @ardvandertuuk

Op 9 juni neem ik afscheid van 9 mooie jaren met en voor Drenthe. https://t.co/cP5Zp0c2Ku

Berichten