Nieuwe wet op kansspelen is geen gokje waard

4 februari 2019 door André Postema

Kansspelen zijn van nature asymmetrisch. Deelnemers verliezen vaak en winnen soms. Het huis wint altijd. Zo zijn de gokautomaten, roulettetafels en loterijen nu eenmaal ingericht. Maar behalve deze harde kans-statistiek is er ook nog sprake van een psychologische onevenwichtigheid. “Geld dat je wint kan wel opnieuw worden ingezet om te verliezen, maar geld dat is

Lees verder

Minister Hoekstra: Werk de bezuinigingen op onderwijs weg

20 november 2018 door André Postema in Onderwijs en cultuur

In de Eerste Kamer vragen wij dit jaar opnieuw aandacht voor de bezuinigingen op de onderwijsbegroting. Vorig jaar namen we al een motie aan, waarin minister Hoekstra werd opgeroepen de doelmatigheidskorting op het onderwijs van 183 miljoen ongedaan te maken. Deze motie is tot dusverre nog niet uitgevoerd en dus komen wij hier vandaag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op terug.

Lees verder

Algemene Financiële Begrotingen 2017 in de Eerste Kamer

12 december 2017 door Esther-Mirjam Sent, André Postema

Op dinsdag 12 december debatteerde de Eerste Kamer over de Algemene Financiële Begrotingen. Bekijk hier de inbreng van PvdA-senatoren André Postema en Esther-Mirjam Sent terug.

Lees verder

Bijdrage André Postema aan Algemene Financiële Beschouwingen Eerste Kamer

22 november 2016 door André Postema

De economie groeit weer, de koopkracht neemt voor iedereen flink toe en nergens in Europa daalt de werkloosheid zo snel.Tijdens de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer blik ik terug op het crisisbeleid gedurende de afgelopen jaren.

Lees verder

Algemeen pensioenfonds stap in de goede richting

24 december 2015 door André Postema in Pensioen

De pensioensector is de afgelopen jaren in alle opzichten volop in beweging. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het belang van deelnemers voorop. Dat belang is, met de financieel-economische crisis van de afgelopen jaren én de zeer lage rentestand, behoorlijk aangetast. Veel pensioengerechtigden zagen hun pensioenen jaar naar jaar niet geïndexeerd en er zijn zelfs fondsen die hun uitkering hebben moeten korten. Een herbezinning op ons stelsel is dan ook dringend geboden.

Lees verder

Goed werk centraal stellen

18 november 2014 door André Postema in Werk

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer vroeg het kabinet vandaag bij de Algemene Financiële Beschouwingen de ruimte in de begroting te gebruiken om mensen aan het werk te krijgen. Ook willen we dat er belasting op grote, improductieve vermogens komt, zodat de belasting op arbeid kan worden verlaagd. Ten slotte vroeg ik de minister te bekijken of de grote reserves van zorgverzekeraars bij de premiebetalers terug kunnen komen. Dit om op verstandige wijze te blijven werken aan duurzame groei en een evenwichtige inkomensverdeling. De PvdA hamerde opnieuw op het belang van de cruciale rol van werk, van goed werk, niet in de laatste plaats opdat het dient als primair aangrijpingspunt voor het begrotingsbeleid.

Lees verder